Annonsørinnhold
Hovedbilde
Brand stories

Oppsigelse av arbeidstaker med nedsatt arbeidsevne

Høyesterett har avsagt dom i en sak om oppsigelse av en arbeidstaker med varig redusert arbeidsevne. Høyesterett konkluderte med at arbeidsgivers oppsigelse var gyldig. I begrunnelsen la retten blant annet vekt på arbeidsgivers behov for å kunne bestemme hvilken organisasjons- og stillingsstruktur bedriften skal ha.

Arbeidstakeren var ansatt i full stilling i et flyselskap. Etter noen år fikk han helseproblemer som gjorde at han ikke lenger klarte å arbeide fulltid.

Arbeidsevnen var varig redusert

Arbeidsgiver prøvde i flere år å tilrettelegge for å få mannen tilbake i full jobb. Tilretteleggingen skjedde i samarbeid med NAV, og besto både i endrede arbeidsoppgaver og en midlertidig reduksjon av arbeidstid. Planen var en gradvis opptrapping til fulltidsarbeid.

Til slutt ble det imidlertid klart at mannen ikke ville klare å arbeide mer enn 50 prosent. Han ble da sagt opp fordi arbeidsgiver mente det ville være vanskelig å la ham fortsette permanent på halv tid i det som var en fulltidsstilling.

Nå har altså Høyesterett konkludert med at oppsigelsen var gyldig.

Tilretteleggingsplikt

Arbeidsmiljøloven pålegger alle arbeidsgivere en plikt til å tilrettelegge «så langt det er mulig» for arbeidstakere som får redusert arbeidsevne som følge av blant annet sykdom.

Som ledd i vurderingen av om oppsigelsen var gyldig, måtte Høyesterett ta stilling til om arbeidsgiver hadde oppfylt sin tilretteleggingsplikt.

Begrepet «så langt det er mulig» tilsier at arbeidsgivers tilretteleggingsplikt er vidtgående. Forarbeidene til arbeidsmiljøloven bekrefter dette.

Et sentralt spørsmål for Høyesterett var om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt innebar en plikt til å opprette en permanent halvtidsstilling for mannen.

Styringsrett

Høyesterett skriver i dommen at begrepet «så langt det er mulig», ikke kan tas helt på ordet. Tilretteleggingsplikten må blant annet avgrenses av hensyn til arbeidsgivers behov for å kunne styre virksomheten, herunder å bestemme hvilken organisasjons- og stillingsstruktur den skal ha. Dette er grunnleggende for hvordan bedriften skal løse sine oppgaver.

Høyesterett kommer etter en konkret vurdering til at arbeidsgiver ikke kunne pålegges å opprette en permanent halvtidsstilling for mannen. En slik varig endring av bedriftens organisasjons- og stillingsstruktur ville medføre problemer som gikk ut over det som i arbeidsmiljølovens forstand måtte anses som «mulig» å tilrettelegge for.

Arbeidsrettslig rådgivning

Advokatene Marthe Strandman Urvik og Sturla Dalhaug bistår innen alle deler av arbeidsretten, og gir jevnlig råd til arbeidsgivere om blant annet sykefraværsoppfølging, tilrettelegging og eventuell avslutning av arbeidsforhold. Ta gjerne kontakt om du har et spørsmål du ønsker å drøfte.

Bilde1

Marthe Strandman Urvik
Senioradvokat

Sda

Sturla Dalhaug
Partner/Advokat

Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen i NETT NO, men er betalt innhold laget på vegne av Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz på linje med andre annonser. Om du mener dette ikke er godt nok merket, gi oss gjerne beskjed på e-post, redaksjon@nett.no.

Publisert: 24.02.2022 09:16

Sist oppdatert: 24.02.2022 13:51

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz

Som Nordvestlandets største advokatfirma bistår Øverbø Gjørtz næringsliv, privatpersoner og offentlig sektor med juridisk rådgivning og prosedyre på de fleste rettsområder. Den lange erfaringen i regionen gjør at vi har spesielt god kjennskap til det lokale næringslivet.

I dag er vi over 40 dyktige medarbeidere med ulik spisskompetanse. Kontorene våre finner du i Ålesund, Molde, Kristiansund og Ørsta.

www.ovgj.no

Facebook

Bedrifter/Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz