Annonsørinnhold
Fleksible anskaffelser i krisetider
Brand stories

Fleksible anskaffelser i krisetider

COVID-19 skaper utfordringer for mange, også for offentlige oppdragsgivere og deres leverandører. Da er det viktig å vite at regelverket gir muligheter for å tilpasse både anbudskonkurranser og inngåtte kontrakter.

30.03.2020
Hovedregelen er at anskaffelsesregelverket krever kunngjøring av alle kontrakter over en nærmere angitt verdi. Videre skal de offentlige oppdragsgiverne som hovedregel følge nokså rigide prosedyrer for gjennomføring av anskaffelsesprosessen og tildeling av kontrakt, og det er begrenset adgang til å endre inngåtte kontrakter. Anskaffelsesregelverket har derfor rykte på seg for å være relativt stivbeint. Dette er imidlertid en sannhet med modifikasjoner. Regelverket har faktisk en rekke innebygde mekanismer for å sikre fleksible anskaffelser. Noen av disse mekanismene gjør seg særlig gjeldende i den ekstraordinære situasjonen som har oppstått som følge av COVID-19:
- For det første kan oppdragsgiverne foreta

hasteanskaffelser

. Dette kan skje ved at tilbudsfristen forkortes til 15 dager dersom det ikke lar seg gjøre å overholde/avvente den opprinnelige tilbudsfristen på typisk 30 dager. Dersom det heller ikke lar seg gjøre å overholde en forkortet frist på 15 dager, og dette skyldes et særlig forhold som ikke kunne forutses, åpner regelverket også opp for at oppdragsgiver kan foreta anskaffelsen helt uten kunngjøring. Et pandemiutbrudd som COVID-19 kan gjøre slike hasteanskaffelser berettiget, selv om terskelen i utgangspunktet er høy. Vi har imidlertid eksempler på at denne type anskaffelser skjedde lovlig under flyktningkrisen for noen år tilbake.
- For det andre vil oppdragsgiverne kunne

forlenge tilbudsfristen

i allerede kunngjorte konkurranser hvor situasjonen tilsier at dette er saklig. Saklighetskravet vil fort være oppfylt dersom aktuelle leverandører er rammet av restriksjoner knyttet til COVID19, og en forlengelse av tilbudsfristen må antas å føre til flere tilbud og større konkurranse.
- For det tredje kan oppdragsgiverne foreta

tilpasninger av eksisterende kontrakter

dersom det er nødvendig som følge av uforutsette begivenheter. Dette åpner eksempelvis for endringer innenfor en ramme på 50 % av kontraktsverdien, forlengelse av kontraktsperiode mv.
- For det fjerde kan og bør oppdragsgivere vurdere å

tilpasse fremtidige konkurranser

til den situasjonen som nå har oppstått. Dette kan eksempelvis skje ved å gi romslige tilbudsfrister for å imøtekomme leverandører som er rammet av restriksjoner knyttet til COVID-19 som nevnt ovenfor, dersom anskaffelsens karakter ikke tilsier at det er hastverk. Det kan videre skje ved dialog med markedet forut for utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kunngjøring. På denne måten kan oppdragsgiverne skaffe seg bedre innsikt i den faktiske situasjonen, og dermed sikre best mulig grunnlag for konkurranse og gode innkjøp. Et konkret eksempel på tilpasninger noen oppdragsgivere nå vurderer etter slik markedsdialog er å begrense leverandørenes risiko for forsinkelser mv. grunnet COVID-19, både for å få flere til å inngi tilbud, men også for å unngå at leverandørene priser inn unødvendig høy risiko.
Det må presiseres at selv om regelverket åpner for de ovennevnte mekanismene, må det foretas en konkret vurdering av mekanismenes hensiktsmessighet og berettigelse for hver enkelt konkurranse. Ved spørsmål i denne forbindelse kan du ta kontakt med advokat Hallgrim Fagervold, , tlf 98853610.
Fagervold har bred erfaring med offentlige anskaffelser, og bistår en rekke oppdragsgivere og leverandører både lokalt og nasjonalt. I tillegg til å være advokat tar han en doktorgrad innen offentlige anskaffelser ved Universitet i Bergen.
Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen i NETT NO, men er betalt innhold laget på vegne av Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz på linje med andre annonser. Om du mener dette ikke er godt nok merket, gi oss gjerne beskjed på e-post, redaksjon@nett.no.

Publisert: 30.03.2020 13:52

Sist oppdatert: 17.02.2021 16:53

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz

Som Nordvestlandets største advokatfirma bistår Øverbø Gjørtz næringsliv, privatpersoner og offentlig sektor med juridisk rådgivning og prosedyre på de fleste rettsområder. Den lange erfaringen i regionen gjør at vi har spesielt god kjennskap til det lokale næringslivet.

I dag er vi over 40 dyktige medarbeidere med ulik spisskompetanse. Kontorene våre finner du i Ålesund, Molde, Kristiansund og Ørsta.

www.ovgj.no

Facebook

Bedrifter/Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz