Annonsørinnhold
SBM Trond Nydal OE8 A0019 foto Kristin Stoylen
Brand stories

Topplassering i EPSIs kundeundersøkelse

EPSIs ferske måling av kundetilfredsheten i bankbransjen viser at kundene er svært fornøyd med Sparebanken Møre. Blant bedriftskundene troner banken helt øverst på pallen.

01.10.2021

Det er første gang Sparebanken Møre deltar i undersøkelsen, og Nordvestlandets største bank gjør en solid entre i rangeringen.

– Undersøkelsen viser at vi har oppnådd betydelig høyere score enn bransjesnittet for både privat- og næringslivskunder. Resultatene bekrefter at både forretningsmodellen og satsingsområdene våre er riktige – men først og fremst at medarbeiderne i Sparebanken Møre gjør en fantastisk jobb, sier adm. direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.

De mest fornøyde næringslivskundene

En rekke banker og bankgrupperinger inngår i årets undersøkelse, og det er gjennomført egne studier blant henholdsvis privat- og bedriftskundene. I bedriftsmarkedsundersøkelsen havner banken helt på topp, med en poengscore på 71,4 mot et bransjesnitt på 65,1. Her gjør banken det særlig sterkt innenfor områdene bransjekunnskap, proaktiv rådgivning, tett oppfølging og samfunnsansvar.

Figur bedriftsmarked

Banken oppnår høy score også i personmarkedsundersøkelsen. Mens snittet for kundetilfredshet i personmarkedet er 69,7, kan Sparebanken Møre vise til en score på 74,6. Dette plasserer banken i øvre sjikt i den totale rangeringen.

– Vi er både stolte og glade over resultatet, som gir oss svært nyttig innsikt i hvordan kundene opplever banken. Undersøkelsen bekrefter at vi leverer innenfor både produkttilbud, servicekvalitet, kompetanse og brukervennlige digitale løsninger. Nå skal vi bruke resultatene til å utvikle oss ytterligere. Vi lever av fornøyde kunder og jobber kontinuerlig for å bli enda bedre, understreker Nydal.

Beste bank på bærekraft

Sparebanken Møre utmerker seg innen området bærekraft, der banken oppnår best score av alle innen både person- og bedriftsmarkedet. Resultatene i denne kategorien baserer seg på spørsmål om sosialt, økonomisk og miljømessig samfunnsansvar, samt engasjement for en bærekraftig utvikling.

– Samfunnsansvar og bærekraft er en viktig del av identiteten vår. Som bank har vi stor påvirkningskraft i arbeidet med grønn omstilling, og vi jobber målrettet både i og utenfor egen organisasjon. En førsteplass på EPSIs bærekraftindeks gir oss en god bekreftelse på at kundene både legger merke til og verdsetter innsatsen vår, sier Nydal.

Sparebanken Møre har gjort det sterkt i eksterne kundeundersøkelser de siste årene. I mai ble banken vinner av Kundeserviceprisen i kategorien bank – for tredje år på rad.


NL Søre Leiv A Hege Bjørnar DSC 2336 Tony Hall
Banksjef næringsliv søre sunnmøre, Hege Karete Hamre

Sparebanken Møre er det ledende finanshuset på Nordvestlandet. Ved utgangen av 2. kvartal 2021 hadde banken en forvaltningskapital på 82,8 mrd. kroner og 343 årsverk fordelt på kontorer i ulike deler av fylket. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med Møremegling er Sparebanken Møre en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige på Nordvestlandet.

EPSI Rating har målt kundetilfredsheten i den norske bankbransjen årlig siden 2003. I årets undersøkelse har nær 4500 personer og bedrifter blitt intervjuet om deres opplevelse med sin hovedbank. Hovedspørsmålene besvares på en 1:10-skala, og svarene gjøres deretter om til en indeksverdi fra 0 til 100.

Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen i NETT NO, men er betalt innhold laget på vegne av Sparebanken Møre på linje med andre annonser. Om du mener dette ikke er godt nok merket, gi oss gjerne beskjed på e-post, redaksjon@nett.no.

Publisert: 01.10.2021 08:37

Sist oppdatert: 28.10.2021 08:41

Sparebanken Møre

Sparebanken Møre er den største banken på Nordvestlandet med kraft til å dyrke skaperkulturen som finnes her. Vi støtter små drømmer og store visjoner. Vi lager møteplasser, nettverk og fellesskap. Vi skal skape en forskjell for kundene våre.

Vi har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet.

Sammen med Møremegling AS er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige.

Hjemmeside: www.sbm.no

Telefon: 70 11 33 50

Bedrifter/Sparebanken Møre