1 UVS elever og lærere
ULSTEIN: Elevar og lærarar ved Ulstein vg skule. F.v. Ingar Tødenes, Wiktor Kowalski, Antonia Osorio, Aaron Joshua Victor, Aron Støylen Jøsok, Jonatan Nedrelid Strand, Peder Reite, Sveinar Kleive, Isak Dimmen, Magnus Dammerud. Fremme fra venstre: Angelica Knotten, Eirik Jensen. Foto: Hav Group
Nytt

Skulesamarbeid med næringslivet

Hav Group gir servarar til Ulstein-skule og Herøy-skulane startar samarbeid med næringsforumet.

16.05.2023

Fosnavåg-selskapet HAV Group har donert ti serverar til Ulsteinvik Vidaregåande Skule (UVS), som eit bidrag til opplæring og kompetanseheving innan IT-driftsfaget, blir det opplyst i ei pressemelding.

HAV Group opplyser at selskapet i lang tid hatt eit godt samarbeid med UVS gjennom å tilby praksisplassar for elevar innan IT. No kan dei snart 20 år gamle serverane ved skulen skiftast ut.

- Eit samfunnsansvar
Det blir vist til at i Hav Group er IT-avdelinga ein støttefunksjon for konsernet med alle dotterselskap og har totalt 120 servarar i drift. Lærlingane som er tilsette i Hav Group får sjansen til å jobbe tett mot dei tilsette gjennom Hav Helpdesk, der dei får vere i kontakt med tilsette på selskapets lokasjonar i både Norge, Tyrkia, Polen og Kroatia.

- I Hav Group ser vi på det å ta inn lærlingar som skal ta fagbrev som eit samfunnsansvar. Vi har veldig god erfaring med elevane frå UVS og vi har til ei kvar tid to lærlingar på vår IT-avdeling, opplyser Robert Gjerdsbakk, ICT Manager i Hav Group.

Skule naringsliv foto thomas sporsheim
HERØY: Frå venstre: rektor Tore Tangen ved Stokksund skule, styreleiar i Herøy Næringsforum og teknisk sjef i Havila Shipping Svein Rune Smådal, kommunalsjef Sølvi Lillebø Remøy i Herøy kommune, rådgivar Johanne Nørvåg ved Stokksund skule, rådgivar Elisa Giskeødegård Hareide ved Ytre Herøy ungdomsskule, dagleg leiar Sissel Ødegård i Herøy Næringsforum og rektor Helge Hamre ved Ytre Herøy ungdomsskule. Foto: Thomas Sporsheim

Herøy-samarbeid
Samstundes har ungdomsskulane i nabokommunen Herøy tatt initiativ til å etablere eit tettare samarbeid med lokale bedrifter for å hjelpe elevane med å utforske og bli kjent med moglegheitene for yrke og arbeid i lokalsamfunnet.

Kommunen og næringsforumet sender no brev til bedriftene i Herøy og oppfordrar dei til å registrere seg som såkalla ja-bedrifter. Å vere ei ja-bedrift betyr å vere positiv til å samarbeide med skulane.

– Vi ønsker både store og små ja-bedrifter med i prosjektet, seier Sølvi Lillebø Remøy, kommunalsjef for kultur og oppvekst.

– Det er viktig at næringslivet får vist seg fram for ungdomen. Det er grunntanken bak dette, seier dagleg leiar Sissel Ødegård i Herøy Næringsforum.

Bidra i undervisninga
Dei to aktørane skriv i brevet at dei vil sette stor pris på alt samarbeid mellom bedriftene og ungdomsskulane, både omfattande og mindre omfattande.

Planen er at ja-bedriftene mellom anna kan

  • bidra med faglege tema i undervisninga på skulen
  • ta imot bedriftsbesøk
  • ha elevar på utplassering
  • informere elevane om bedrifta

– Vi ønskjer at elevane skal bli betre kjende med moglegheitene for yrke og arbeid lokalt, og håpar med dette også å styrke rekrutteringa til bedriftene. Vi har som mål at skulen skal verte meir praksisorientert, og stimulere elevane til utforsking og entreprenørskap, heiter det i brevet til bedriftene.

Innovasjonscamp 2023
I haust ønsker niande trinnet ved Ytre Herøy ungdomsskule og Stokksund skule å arrangere ein innovasjonscamp. Det skal skje saman med den ideelle organisasjonen Ungt Entreprenørskap.

Kommunen og næringsforumet inviterer bedriftene i Herøy til å ta del i innovasjonscampen, som blir ein del av faget Utdanningsval. Målet med faget er å gjere elevane i stand til å ta gode utdannings- og yrkesval.

Publisert: 16.05.2023 16:02

Sist oppdatert: 16.05.2023 18:02

Mer om