Stillinger

Økonomi- og administrasjonsleder

Brisk AS
Søknadsfrist: 02.06.2024
Tiltredelse: Etter avtale
Varighet: Fast

Er du genuint opptatt av å forebygge utenforskap og kan være med å bære samfunnsoppdraget i Brisk videre?

Da vår nåværende CFO søker nye utfordringer, er Brisk på jakt etter ny forretningsorientert økonomi- og administrasjonsleder/CFO.

Stillingen vil ha overordnet ansvar for ledelse, utvikling og koordinering av konsernets økonomi- og finansfunksjon, samt være en sentral sparringspartner for administrerende direktør og lederne i de ulike virksomhetsområdene. Oppgavene spenner fra overordnet strategi, finansiell styring, til å analysere, samt å utfordre den økonomiske og operative utviklingen og gi beslutningsstøtte til driftsorganisasjonen. Du må ha evne til å tenke helhetlig strategi, og samtidig ivareta det enkelte selskaps mål.

Du vil ha personal- og leveranseansvar for økonomifunksjonene, HMS og HR. Stillingen inngår i selskapets ledergruppe og rapporterer direkte til konsernets øverste leder.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede økonomifunksjonen i konsernet
 • Delta i strategiske beslutningsprosesser
 • Oppfølging av konsernets resultater
 • Ekstern rapportering
 • Utarbeidelse av prognoser, lønnsomhetsoppfølging, samt utvikling av rutiner og prosesser
 • Utarbeidelse av rapporter og presentasjonsmateriale til driftsledelsen
 • Overordnet ansvar for regnskap, budsjettering, likviditetsstyring og årsregnskap
 • Utarbeide forretningsplaner ved utvikling av nye tjenester, forretningsmodeller eller forretningsområder
 • Fagansvar
 • Ansvar for forsikring- og pensjonsordning

Kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse, fortrinnsvis på masternivå
 • Minimum 3 -5 år erfaring innen ledelse, økonomi, regnskap og finans
 • God økonomisk, finansiell og strategisk forretningsforståelse
 • Interesse for IT og digitale løsninger

Personlige egenskaper:

 • Løsningsorientert, analytisk og høyt driv
 • Evne til raskt å skaffe oversikt over sammensatte problemstillinger
 • God regnskapsforståelse og gode IT kunnskaper
 • Initiativrik og selvgående

Vi er et selskap i stadig endring, så rollen krever at du er fleksibelt anlagt og sterk på å samarbeide med andre.

Vi tilbyr:

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø med høy gjennomføringsevne og kompetanse
 • Spennende utfordringer med ulike selskaper i ulike bransjer
 • Mulighet til å forme egen rolle
 • Fordeler gjennom Medi3 Bedriftshelsetjeneste
 • Gratis parkering og sentral beliggenhet på Moa
 • AFP-ordning

Søknadsfrist: 02.06.24 med løpende vurderinger av innkomne søknader.

Søk her

Om arbeidsgiveren

Brisk er et Konsernselskap med 100 ansatte og omsetning på 100 MNOK. Vår kjerneoppgave er arbeidsinkludering, og hvert år bidrar Brisk til at over 200 mennesker kommer i arbeid eller utdanning. Dette gjør vi gjennom et utstrakt samarbeid med næringslivet på Sunnmøre. Brisk er en Kopano partner og en sentral del av det ledende fagmiljøet innen karriereveiledning, inkluderende rekruttering, sosial bærekraft og utvikling av digitale løsninger for dette. I tillegg har vi flere ordinære produksjonsselskap som opererer i spennende bransjer. Vi eier og drifter Brisk Reklame, Brisk Barnehage AS og Brisk Bakeri AS.

Arbeidsgiver
Brisk AS
Kontaktpersoner

Hilde Nøring

CFO
 • 95 13 11 26

Marius Finsæther Øksenvåg

Administrerende Direktør
 • 48 30 83 66