Stillinger

Fabrikksjef

Hofseth
Søknadsfrist: 05.02.2023
Tiltredelse: Etter avtale
Varighet: Fast

Ledende stilling i konsern i stor vekst og utvikling

Site Director/Fabrikksjef Syvde

I denne stillingen har du det overordnede ansvaret for drift og resultater ved Hofseth Syvde, herunder ansvar for å lede og utvikle de menneskelige og materielle ressursene ved foredlingsfabrikken. Selskapet vårt er i stor utvikling med mange spennende prosjekter både på land og i sjø. Du må være selvstendig og ta ansvar for definerte arbeidsområder og videreutvikling av disse. Arbeidsoppgavene vil være knyttet til videreforedling av laks i tett samarbeid med andre foredlingsfabrikker og andre fagfunksjoner i selskapet.
Du kan også lese mer om oss på våre nettsider www.hofseth.no.

Arbeidsoppgaver

  • Planlegge, lede og videreutvikle produksjon og produksjonsformer
  • Ansvar for produksjonseffektivitet og utbytte, herunder ansvarlig for at Hofseth Syvde oppnår definerte mål og KPI'er
  • Økonomi og personalansvar
  • Delta i kontinuerlig forbedringsarbeid, revisjoner o.l.
  • Kontinuerlig videreutvikle organisasjonens miljø og kultur, samt arbeide med utvikling av alle medarbeidere


Ønskede kvalifikasjoner

  • Gjerne relevant høyere utdanning, men ikke et krav
  • Relevant erfaring fra en ledende posisjon i produksjonsbedrifter
  • Selvstendig og systematisk
  • Gode samarbeidsevner og team-orientert
  • Behersker norsk og engelsk muntlig


Vi tilbyr deg en ledende stilling hos et spennende og ambisiøst konsern i stor utvikling og vekst. Du vil jobbe sammen med dyktige kolleger i et godt arbeidsmiljø, og samarbeide tett med teamet av andre fabrikksjefer i ukentlige møter, samt månedlige ledermøter i Ålesund. I denne stillingen vil du få en variert, givende og tidvis hektisk arbeidsdag og oppleve både faglig og personlig utvikling. Vi tilbyr deg en stor grad av fleksibilitet og tilpasning for pendling, du vil ha tilgang til hjemmekontor og vi har en ferdig møblert leilighet stående klar på lokasjonen i Syvde.

Søk her

Hofseth skal bli verdens mest bærekraftige sjømatselskap innen laks og ørret. Selskapet opererer i hele verdikjeden fra rogn og oppdrett, via foredlede produkter til utnyttelse av restråstoff. Hofseth utnytter 99% av fisken i sin produksjon. Hofseth har 550 ansatte fordelt på settefiskanlegg, fem oppdrettsanlegg, fire fiskeforedlingsfabrikker og hovedkontor på Sunnmøre. I tillegg har selskapet globalt salgs- og markedsapparat med kontorer i USA, Tyskland, Singapore og Kina, og partnere i Australia.

Arbeidsgiver
Hofseth
Kontaktpersoner

Camilla Beate Botnen

Terje Natvik