Stillinger

Fagsjef Betaling og Dagligbank

Sparebanken Møre
Søknadsfrist: 18.04.2021
Tiltredelse: Etter avtale
Varighet: Fast

Sparebanken Møre er den største banken på Nordvestlandet med kraft til å dyrke skaperkulturen som finnes her. Vi støtter små drømmer og store visjoner. Vi lager møteplasser, nettverk og fellesskap. Vi skal skape en forskjell for kundene våre.

Vi har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med Møremegling er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige. Vi har en sterk kredittrating både nasjonalt og internasjonalt.

Nordvestlandet er en region i utvikling med spennende muligheter og utfordringer for både privatpersoner og bedrifter. Vi skal være en pådriver for lokal skaperglede, slik at vi kan fortsette å være en aktiv og engasjert bidragsyter til bærekraftig utvikling av regionen vår fremover. Med kontor over hele regionen, kjenner vi Nordvestlandet godt. Det er her vi gir tilbake. Det er her vi hører til.

Seksjon Forretningsstøtte er bankens sentrale fagenhet med støttefunksjoner og ansvar for å gjennomføre kvalitativ og effektiv forvaltning, drift og utvikling av bankens produkter, tjenester og system. Dette innebærer også hovedansvaret for partnere innenfor fagområdene. Seksjonen skal også bidra i utvikling og implementering av digitale kundeløsninger og nye forretningsområder. Seksjonen ledes av Perdy Lunde.


Bli en del av vårt team

Nå har du sjansen til å bli en del av Team Møre. Vi søker en engasjert og forretningsorientert fagsjef i avdeling Produkt- og tjenesteutvikling. Stillingen vil gi deg en viktig posisjon med spennende utfordringer og en variert arbeidshverdag.

Du vil jobbe i teamet som er ansvarlig for bankens betaling- og dagligbankprodukter. Teamet har ansvar for å forvalte, utvikle og implementere bankens strategi for produktområdet. Du vil i samarbeid med teamet og flere fagfunksjoner i banken ha ansvar for å utvikle løsninger i tråd med omgivelsene og kundenes forventning. Området er i en spennende utviklingsfase og påvirkes av hyppige endringer, både teknologisk, regulatorisk og markedsmessig.

Teamets ansvarsområder omfatter blant annet annet kort, betalingstjenester, BankID, Open Banking, Vipps-tjenester, Nettbedrift med integrasjoner, kunde- konto- og kjernesystem m.m. Du vil få ansvar for flere av disse fagområdene.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Lede prosjekter, aktiviteter og drive frem leveranser for utvikling av området
 • Styre utviklingsprosesser og avdekke avhengigheter knyttet til andre produkter, systemer og løsninger
 • Forvaltning og forenkling av arbeidsprosesser og rutiner
 • Produktinformasjon og opplæring
 • Oversikt over relevant lovgivning og regelverk. Avdekke og implementere endringer som følge av regulatoriske krav
 • Utarbeide og følge opp produktstrategi, prismodeller og lønnsomhetsmål
 • Håndtere partner- og leverandørforhold, herunder tilbud- og bestillingsprosesser, kravspesifikasjon og avtaleforhold

Gjennom god kundeinnsikt, fagkompetanse og kjennskap til marked og konkurrenter skal du ivareta produkt- og tjenestespekteret med tilhørende systemer, løsninger og arbeidsprosesser. Teamarbeid og tverrfaglige utviklingsprosjekt sammen med bankens egne avdelinger, leverandører og partnere er en sentral del av stillingen.

Det viktigste for oss er deg, din kompetanse og ditt engasjement! Vi søker deg som har kunnskap om digitale tjenester og har teknologisk interesse. Vi ser etter deg som kjenner deg igjen i våre verdier; engasjert, nær og handlekraftig.

Det er også flott om dette er deg:

 • Du er initiativrik, selvgående og liker å lære
 • Du jobber systematisk og evner å prioritere egne aktiviteter i en hektisk arbeidshverdag
 • Du er løsningsorientert
 • Du evner å ha et helhetsperspektiv, i tillegg til å være fagspesialist på ditt område
 • Du har erfaring med prosjektledelse, forretningsutvikling eller implementering av nye løsninger
 • Du har relevant høyere utdanning

Det vil være en fordel om du har erfaring fra bank eller andre bransjer knyttet til betalingsområdet. I Sparebanken Møre verdsetter vi mangfold blant våre ansatte fordi vi mener at dette gir enda bedre løsninger og opplevelser for kundene våre. Lurer du på om du er den rette og kan søke? Kontakt oss for en uformell prat.

Vi kan tilby deg spennende muligheter i Nordvestlandets største bank og har konkurransedyktige vilkår innen lønn, pensjon, forsikring og andre personalgoder. Vi har et aktivt, åpent og inkluderende arbeidsmiljø, og vektlegger samarbeid, utvikling og kompetansedeling. Vi håper du er inspirert og trigget til å bli en del av Team Møre. Vi er klare til å høre fra deg!

Søk her

Søknadsfrist: 18. april 2021


Kontaktpersoner:
Lilian Thomas
Leder Produkt- og tjenesteutvikling
91110638

Anton Flåen
Personalsjef
99500260


Arbeidsgiver
Sparebanken Møre
Kontaktpersoner
Leder Produkt- og tjenesteutvikling Lilian Thomas, 91110638 / Personalsjef Anton Flåen, 99500260