Stillinger

Leder fiskelogistikk

Salmon Evolution AS
Søknadsfrist: 23.09.2021
Tiltredelse: Etter avtale
Varighet: Fast

Salmon Evolutions prosjekter går etter planen og første innsett av smolt nærmer seg på Indre Harøy. I august offentliggjorde vi oppkjøpet av Kraft Laks AS som skal levere smolt til vårt anlegg på Indre Harøy. Vi ønsker å styrke driftsteamet ytterligere og søker en dyktig medarbeider til å lede fiskelogistikken på Indre Harøy.

Som leder for fiskelogistikken vil du være ansvarlig for prosessene rundt fiskelogistikk, og sørge for at fiskelogistikken er optimalisert iht. viktige parameter som fiskevelferd og kvalitet.

Hovedoppgaver

 • Sørge for god fiskevelferd gjennom fiskelogistikken iht. selskapets målsetning
 • Ansvarlig for fiskelogistikk-systemet
 • Etablere og implementere beste praksis for transport av fisk;
  • Mottak av smolt
  • Levering av fisk til slakt
  • Sortering og flytting av fisk internt i anlegget
 • Opplæring og ledelse av driftspersonell innenfor fiskelogistikk
 • Koordinering mot brønnbåt og slakteri i forbindelse med transport av fisk
 • Hovedkontakt mot leverandør for fiskelogistikk
 • Rapportering i produksjonsstyringssystemet
 • Bidra med fagkompetanse i andre prosjekter nasjonalt og internasjonalt

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, eksempelvis teknisk fagskole
 • Erfaring med system for håndtering av levende fisk fra oppdrettsbransjen, brønnbåt, avlusningsfartøy, eller lignende
 • Praktisk erfaring med pumping og sortering av stor fisk

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert og pragmatisk
 • Forståelse for viktigheten av å ivareta fiskvelferd
 • Selvstendig og ansvarsfull
 • Praktisk orientert, evner til å løse problemer selv
 • Tydelig og handlekraftig
 • Evne til å håndtere stressende operasjoner
 • Planleggende og nøyaktig

Vi er en hurtigvoksende organisasjon med store ambisjoner – dette innebærer at du må ha et ønske om å jobbe i et dynamisk miljø med fokus på samarbeid og resultater. Er du i tillegg nysgjerrig og utviklingsorientert har vi mange spennende utfordringer foran oss som vil passe deg godt.

Vi tilbyr en unik mulighet til å være med på å videreutvikle og forme fremtidens oppdrettsnæring globalt og ikke minst bli en del av et dyktig team hvor du vil komme inn i tidligfase og få store påvirkningsmuligheter.

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver i et unikt selskap med store muligheter, en solid finansiell plattform, kompetente eiere og konkurransedyktige betingelser.

Arbeidssted for stillingen vil være Indre Harøy i Hustadvika kommune.

For mer informasjon om selskapet og stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Production Manager Skjalg Pedersen (mob: +47 911 23 145, mail: skjalg.pedersen@salmone.no) eller Manager People & Organization (mob: +47 415 77 421 mail: vidar.skjorli@salmone.no).

Kontaktpersoner

Skjalg Pedersen
Production Manager
911 23 145
skjalg.pedersen@salmone.no

Vidar Skjørli
Manager People & Organization
+47 415 77 421
vidar.skjorli@salmone.no

SØK HER

Om arbeidsgiver
Salmon Evolution er en norsk landbasert lakseoppdretter som fokuserer på å utvide havets potensial ved å overføre de beste forholdene fra havet til å produsere fisk på land gjennom sin hybrid flow-through system teknologi (HFS). Dette tilrettelegger for en bærekraftig produksjon med optimale forhold for tilvekst med lav biologisk og operasjonell risiko.
Selskapet har sitt første produksjonsanlegg under bygging på Indre Harøy, strategisk plassert på Norges vestkyst med ubegrenset tilgang til ferskt sjøvann, fornybar energi, etablert infrastruktur for lakseoppdrett, samt en høyt utdannet og erfaren arbeidsstokk. Anlegget vil ha en årlig produksjonskapasitet på 36,000 tonn laks.
Selskapet har også inngått et joint venture med Dongwon Industries om å bygge og drifte et landbasert anlegg for lakseoppdrett i Sør-Korea, med en årlig produksjonskapasitet på 20,000 tonn laks ved bruk av Salmon Evolutions HFS teknologi.

Salmon Evolution ASA er listet på Oslo Børs under ticker SALME.

For mer informasjon, se https://salmonevolution.no/

Arbeidsgiver
Salmon Evolution AS
Kontaktpersoner

Production Manager Skjalg Pedersen på tlf +47 911 23 145 / Manager People & Organization på tlf: +47 415 77 421