Stillinger

Revisor

Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS
Søknadsfrist: 05.04.2023
Tiltredelse: Etter avtale
Varighet: Fast


Vi søker revisor med spennande arbeidsoppgåver innan både rekneskapsrevisjon og/eller forvaltningsrevisjon ( mindre forvaltningsprosjekt)

Vi ønskjer:

Statsaut.revisor som kan ta oppdragsansvar eller økonom, statsvitar, jurist. Anna relevant utdanning på universitet eller høgskulenivå kan og vere aktuelt.

Erfaring/kompetanse innan revisjon, analyse-/prosjektarbeid eller konsulent-/rådgjeving er ein fordel, men nyutdanna kan og vere av interesse.

Har du relevant utdanninga som kan føre til revisor vil praksis hos oss gi godkjenning som statsautorisert revisor.

Vi legg vekt på god skriftleg og munnleg framstillingsevne, gode samarbeids- og kommunikasjonsevne, at du kan jobbe sjølvstendig, strukturert og effektivt og sjå heilheit og samanhengar.

Vi tilbyr:

- ein spennande og utfordrande jobb som du kan vere med å forme og gode utviklingsmuligheiter

- fleksibel arbeidstid

- gode kurs og etterutdanningstilbod

- løn etter avtale og off. pensjonsordning

- tilsetjing i samsvar med gjeldande lover, avtaler og reglement

Søk her

Søknadsfrist: 05.04.2023

Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS er eigd av kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta. Selskapet er medlem av Norges kommunerevisor forbund. Formålet med selskapet er å utføre rekneskaps- og forvaltningsrevisjon i eigarkommunane, samt revisjon av andre selskap som kommunane har særskilt interesse i. Kontorstad kan avtalast.

Arbeidsgiver
Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS
Kontaktpersoner

Bodill Skeide

Dagleg leiar
  • 70017552 / 90181760