Stillinger

Etablering av toppledergruppe

Norwegian Hydrogen AS
Søknadsfrist: 10.05.2021
Tiltredelse: Etter avtale
Varighet: Fast

Norwegian Hydrogen AS ble etablert i 2020 av Flakk Gruppen. Selskapet vil være en sentral bidragsyter til det grønne skiftet gjennom å utvikle, bygge og drifte hydrogen infrastruktur i Norge. Dette inkluderer bygging av produksjonsanlegg, distribusjon og et landsdekkende stasjonsnettverk for tungtransport og maritim næring.

Etablering av toppledergruppe

Vil du være med og skape en grønn fremtid?

Både i Norge og internasjonalt pågår det en rivende utvikling innen bruk av hydrogen. Hydrogen vil være avgjørende for å realisere Paris-avtalen og nullut­slippssamfunnet,
og spiller en vesentlig rolle i omstillingen av bl.a. tungtransport og maritim bransje.

Norwegian Hydrogen vil være en aktør i denne omstillingen, og gjennom det bidra til det grønne skiftet. Vi bygger nå kjerneteamet i selskapet og søker etter kandidater til samtlige stillinger i toppledelsen.

I tillegg til CEO, søker vi etter motiverte og kompetente ledere med entreprenør ånd innen økonomi, hydrogenteknologi, markedsutvikling, kommunikasjon og samfunnskontakt.

Som del av ledergruppen vil du være sentral i etablering og utvikling av et selskap med stort potensial, i et marked med betydelige vekstmuligheter.

*Hovedkontor vil være i Ålesund, men enkeltstillinger kan lokaliseres andre steder i landet.

Nærmere informasjon om selskapet og stillingene får du av våre rådgivere i Mercuri Urval; Mette Slinning tlf. 975 59 025 / Ole Petter Bratteberg 975 59 036.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase.

Se nedenfor de ulike stillingene og søk senest 10.05.21.

CEO - søk her

CFO - søk her

Direktør Kommunikasjon og Samfunnskontakt - søk her

Markedsdirektør - søk her

Teknisk direktør - søk her


Arbeidsgiver
Norwegian Hydrogen AS
Kontaktpersoner
Rådgivere i Mercuri Urval; Mette Slinning tlf. 975 59 025 / Ole Petter Bratteberg 975 59 036.