Stillinger

Teamleder Datavarehus

Sparebanken Møre
Søknadsfrist: 10.06.2023
Tiltredelse: Etter avtale
Varighet: Fast

Vil du lede videreutviklingen av vårt datavarehus?

Sparebanken Møre har et velfungerende datavarehus som leverer dynamisk informasjon som gir banken mulighet til å være engasjert og nær i forholdet til våre kunder. Datavarehuset leverer tjenester som støtter opp om kostnadseffektivitet og lønnsomhet.

Leveransene fra datavarehuset bidrar til utvikling av konkurransekraft og automatisering av arbeidsprosessene. Datavarehuset holder på store datamengder som både er relevante for bruk i våre egne systemer, for analyseformål og for eksterne brukere.

Sparebanken Møre satser ytterligere på data som en strategisk ressurs og skal nå videreutvikle vår nye data- og analyseplattform og bygge et sterkere team som skal være en pådriver for utviklingen av en mer data- og innsiktsdrevet virksomhet.

Noen av dine ansvarsområder

Som teamleder for datavarehuset skal du lede prosessen med å bygge bankens nye data- og analyseplattform og sikre at den gir god forretningsmessig nytte og skaper verdi.

Du vil stå i bresjen for utvikling av og forbedring av tjenestene knyttet til bankens data- og analyseplattform. Du skal være en aktiv bidragsyter og pådriver i gjennomføring av smidige utviklingsprosjekter på tvers av bankens forretningsområder.

Som teamleder vil du ha ansvaret for datavarehusets data, tjenester, systemer og at ulike verktøy driftes og forvaltes på en effektiv og sikker måte. Til stillingen ligger det personalansvar for 6 medarbeidere, og faglig ansvar tilknyttet området. Stillingen rapporterer til IT-sjef og du vil bli en del av seksjonens ledergruppe.

Det er flott om dette er deg:

  • Du har en synlig og tydelig lederstil som motiverer, inspirerer, støtter og utvikler medarbeiderne med at du inngir tillit, handlingsrom og er en god sparringspartner
  • Du ser verdien av å bygge slagkraftige team som lykkes på tvers av organisasjon og fag
  • Som leder er du nysgjerrig og utviklingsorientert på fag og ivrer etter å få jobben gjort
  • Du har erfaring fra å lede byggingen av en data- og analyseplattform
  • Du har relevant utdanning på høyere nivå

Det viktigste for oss er deg, din kompetanse og ditt engasjement! Vi ønsker å gjøre en forskjell, og ser derfor etter deg som kjenner deg igjen i verdiene våre: Engasjert, nær og handlekraftig.

I Sparebanken Møre verdsetter vi mangfold blant våre ansatte og ser etter medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, egenskaper og perspektiv. Vi mener at dette gir enda bedre løsninger og opplevelser for kundene våre.

Vi håper du er inspirert og trigget til å bli en del av Team Møre! Vi jobber for å ha et aktivt, åpent og inkluderende arbeidsmiljø, og vektlegger samarbeid, utvikling og kompetansedeling. Lurer du på om du er den rette og kan søke? Kontakt oss gjerne for en uformell prat.

Vi satser på Nordvestlandet, og vi vil satse på deg!

Søk her

Søk innen 10.juni 2023

Sparebanken Møre er den største banken på Nordvestlandet med kraft til å dyrke skaperkulturen som finnes her. Vi støtter små drømmer og store visjoner. Vi lager møteplasser, nettverk og fellesskap. Vi skal skape en forskjell for kundene våre.

Vi har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med Møremegling er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige. Vi har en sterk kredittrating både nasjonalt og internasjonalt.

Nordvestlandet er en region i utvikling med spennende muligheter og utfordringer for både privatpersoner og bedrifter. Vi skal være en pådriver for lokal skaperglede, slik at vi kan fortsette å være en aktiv og engasjert bidragsyter til bærekraftig utvikling av regionen vår fremover. Med kontor over hele regionen, kjenner vi Nordvestlandet godt. Det er her vi gir tilbake. Det er her vi hører til.

Seksjon Forretningsutvikling er bankens sentrale fagenhet for forvaltning, drift og utvikling av bankens produkter, tjenester og systemer. Seksjonen har også ansvar for bankens markedskommunikasjon og merkevare. Seksjonen består av avdelingene Produkt- og tjenesteutvikling, Marked, IT og Datavarehus, Depot, Økonomisk kriminalitet og Prosjektstøtte. Seksjonen ledes av Ove Skjeret.

Arbeidsgiver
Sparebanken Møre
Kontaktpersoner

Anton Flåen

HR-sjef
  • 995 00 260

Svein Ola Egseth

Leder IT Drift og datavarehus
  • 934 61 300