Reiselivet vokser kraftig paa opplevelser
OPTIMISTISK: Direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv mener det er god grunn til å vente videre vekst i reiselivet i regionen. Men lønnsomheten i reiselivsbedriftene er lav og Krohn Devold advarer mot å skattlegge bedriftene tøffere enn i dag. 
Nytt

Reiselivet vokser kraftig på opplevelser

Tilreisende til Ålesund ga en verdiskaping på nær 750 millioner kroner i fjor. Opplevelsesbedriftene i byen opplever vekst i norgestoppen, ifølge NHO-tall.

Marius Rosbach
27.04.2019
– Alle kommuner som ikke vil ha fraflytting må satse på reiseliv, var noe av hovedbudskapet til Kristin Krohn Devold da hun delte ferske tall om reiselivets betydning på The North West-konferansen denne uka.
Direktøren i NHO Reiseliv kunne servere ferske tall som viste at verdiskapingen av tilreisende til Ålesund nærmer seg 750 millioner kroner. Det inkluderer 400 millioner kroner i direkte verdiskaping og knappe 350 millioner kroner i indirekte verdiskaping hos underleverandører, ifølge NHO-tallene.
Reiselivet har også allsidige arbeidsplasser med stor andel kvinner og personer med utenlandsk bakgrunn. Samtidig er lønnsomheten i reiselivet lavere enn i mange næringer.
Mer om konferansen:Vekst i norgestoppen

Fortsatt er det slik at overnatting/servering og transport står for de klart største andelene av den direkte verdiskapingen. Men opplevelsesbedriftene i kommunen ligger helt i norgestoppen når det kommer til omsetningsvekst siste 15 år.
– Veksten på landsbasis er på 170 prosent, mens Nordland er det fylket som har vokst mest, med 270 prosent. I Ålesund har veksten vært på hele 400 prosent, påpekte Krohn Devold.
Hun viste til at professor Richard Florida under konferansen i fjor rådet Ålesund-regionen til å satse på «hospitality industry», og mente tallene viste at Ålesund er godt på vei.
Samtidig trakk hun fram at arbeidet med byutvikling som nå foregår, vil bidra ytterligere i positiv retning.

– Dette vi har jobbet for

Reiselivssjef Tom Anker Skrede i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre var blant tilhørerne på Molo Brew torsdag. Han likte svært godt det han fikk høre om veksten i opplevelsesbedriftene.

– Det er nettopp dette vi har jobbet for. Denne utviklingen er et resultat av et arbeid både næringa og destinasjonsselskapet har gjort gjennom mange år. Vi har hatt et bevisst fokus på aktivitetsbaserte opplevelser og omtaler oss som «the adventure capital of the fjords». Nå begynner vi virkelig å se fruktene av strategien, sier han til NETT NO.
Både Skrede og reiselivsinvestor Knut Flakk – – er enige om at også det er langt mer å gå på.
I stor grad dreier det seg om å få turister til å besøke regionen til ulike årstider.
– Det er allerede en stor næring, men den kan bli mye større. Vi må slutte å tenke at det er sommeren som gjelder. Det er vær som gjelder. Årstidene med vinter, vår, sommer og høst, gjør at vi har fire ulike produkt å selge, sa Flakk i sitt innlegg.
Les mer:

Roste Momentium

Kristin Krohn Devold pekte på «kulturgründerne» i Momentium som en avgjørende motor for veksten i opplevelsesbransjen i Ålesund.
– Momentium er virkelig blitt en «reason to go». Ålesundere kan jo snart ikke reise fra byen, uten at de risikerer å gå glipp av noe spennende som skjer i hjembyen, sa hun.
Utviklingen vises også igjen i antall gjestedøgn på hotellene i Ålesund – sammenlignet med hvordan veksten har vært nasjonalt.
De siste ti årene har reisende som har betalt for overnatting i byen, vokst med 73 prosent. På landsbasis har veksten vært på om lag 45 prosent.

Gir store skatteinntekter lokalt

Et av hovedbudskapene til NHO Reiseliv er at reiselivsbedriftene bidrar med betydelige skatteinntekter til kommunene. Årsaken er ikke minst at næringen sysselsetter et stort antall mennesker, sammenlignet med mange andre næringer. På landsbasis jobber mer enn 166.000 personer i reiselivet - mer enn i oljeutvinning, landbruk og havbruk til sammen.
For Ålesund sin del utgjorde kommunale personskatteinntekter fra bransjen 38,5 millioner kroner i 2017, Ifølge en undersøkelse utført av Menon Economics.
Også kommuner som Stryn, Stranda og Ulstein hadde betydelige skatteinntekter fra reiselivet på henholdsvis 12,5 millioner, 9,3 millioner og 4 millioner kroner.
– Tenk at Ulstein med sin industri, også er en reiselivskommune hvor det jobber flere enn 180 ansatte i disse bedriftene, sa NHO-direktøren.
Les mer:

Publisert: 27.04.2019 05:56

Sist oppdatert: 10.02.2021 14:34