Dette er NETT NO

Ønskjer du å følgje godt med på det som skjer i nærings- og samfunnsliv på Sunnmøre, i Nordfjord og Romsdal? Då er NETT NO rette staden.

NETT NO finn du på alle digitale plattformer, i tillegg til at vi gir ut podcast og spesialmagasin om nærings- og samfunnslivet i Nordfjord, på Sunnmøre og i Romsdal (Vestnes, Rauma og Molde).

NETT NO-regionen er av dei mest pulserande delane av landet. Her har ein plassert seg i verdstoppen i fiskeri, møbel, oppdrett, offshore, verft og maritim utstyrsindustri - men her er så mykje meir, som sjeldan kjem fram i media. Det gjer NETT NO noko med.

NETT NO har som mål å vere best på regionale nyheiter om næringslivet, men vi femner også breiare og skriv om samfunnet rundt. I tillegg har vi debattstoff, og går i djupna med gjer analyser og formidling av trendar.

Profesjonelt næringsliv treng profesjonell journalistikk.

Les historia om NETT NO under:

NETT NO er ei betalingsteneste, der abonnentane får tilgang til NETT NO på mobil, lesebrett og nett, samt at ein vil få tilgang til alle spesialmagasin i regi av NETT NO.

Hovudaktørar bak satsinga er dei rutinerte journalistane Ogne Øyehaug og Marius Rosbach, med Magnus Myklebust som marknadssjef, og Eirik Staurset som dagleg leiar.

NETT NO er eigd av selskapet Bakkar og Berg Media AS. Selskapet har hovudkontor i Fosnavåg Rederipark i Herøy.

Bakkar og Berg Media AS er eit fritt og uavhengig privat medieselskap som skal utøve sitt journalistiske virke i tråd med pressa sitt etiske regelverk, Lov om redaksjonell fridom og prinsippet om redaktøren si sjølvstendige stilling, slik denne er omtala i Redaktørplakaten.

KONTAKT:

Publisert: 23.02.2021 15:48

Sist oppdatert: 12.01.2024 00:08