Stillinger

Ledige stillinger hos Link

Link AS
Søknadsfrist: Snarest
Tiltredelse: Etter avtale
Varighet: Fast

LEDIGE STILLINGER I ULSTEIN OG I HARAM KOMMUNE

Link er tildelt to nye kontrakter av Utlendingsdirektoratet (UDI). Det betyr at vi skal åpne to nye mottak for enslige mindreårige i alderen 15-18 år. Det et ene mottaket skal opprettes i Ulsteinvik i Ulstein kommune, det andre i Hamnsund i Haram kommune. Vi starter nå med ansettelser til begge disse stedene. Konkret oppstartsdato er ikke helt avklart, men vi antar at vi er i gang i september/oktober.

Vi gjør løpende ansettelser frem mot oppstartsdato. Så her er det bare å sende inn en søknad. Det skal ansettes personer både med høyskoleutdanning, faglærte og ufaglærte. Vi er opptatt av å ha et bredt spekter av erfaring og bakgrunn i personalgruppa. Totalt vil vi bli en personalgruppe på rundt 20 personer.

Dette er stillinger vi trenger folk til:

 • Mottaksleder – 100% stilling krav om høyere utdanning og ledererfaring
 • Barnefaglig ansvarlig – 100% stilling krav om treårig dokumentet utdanning på høyskolenivå innen barne-, sosial-,helsefag eller pedagogikk og minimum tre års relevant arbeidserfaring.
 • Informasjonsansvarlig , krav til høyere utdanning , pedagogikk 100 % stilling
 • Tre stk miljøterapeuter til vårt barnefaglige team. Krav til høyskoleutdanning innen barne-, sosial-, helsefag eller pedagogikk. 100 % stilling, turnus 3 hver helg
 • Beboerkontakt natt – både faglært og ufaglært med ingen særskilte krav til utdanning
 • Beboerkontakt i turnus dag/kveld /annenhver helg – både faglært og ufaglært. Ulike stillingsstørrelser.
 • Administrasjonsansvarlig. Regnskap og økonomikompetanse 50 % stilling

Utover dette ønsker vi også å rekruttere personer som kan tenke seg å være tilkallingsvikar.

OPPGAVER:

Den enkelte ansatte vil ha egne oppgaver, men samtidig er dert noen sentrale føringer som gjelder alle stillinger:

 • Jobbe i forhold til UDIs krav for mottak for enslige mindreårige
 • Ivareta beboerne sin daglige omsorg
 • Bidra aktivt til en trygg og god hverdag for alle, både beboere og ansatte
 • Jobbe tett sammen med kommunale tjenester og frivillige samarbeidsparter i lokalsamfunnet
 • Mange ansatte vil få rolle som særkontakter for noen av beboerne
 • Erfaring fra flerkulturelt arbeid og med målgruppen er en fordel
 • Brukbare språkkunnskaper (norsk og engelsk)
 • Evne til å håndtere utfordringer
 • Noe datakunnskap
 • Håndtere stress og akutte situasjoner
 • Tåle endringer og at hverdagen blir annerledes enn planlagt.

VI SER ETTER

 • Folk som egner seg til å jobbe med ungdom
 • Folk som har en praktisk kompetanse. Dette kan være idrett, aktivitet, mat, sang og musikk, sjakk og natur, hva som helst egentlig. Interesse for matlaging, aktiviteter, musikk eller andre hobbyer er positivt
 • Folk som er omstillingsdyktige og løsningsorienterte.

Vi tilbyr:

 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre menn og kvinner med utenlandsk og/eller norsk bakgrunn til å søke

For mer informasjon om stillingene kontakt:

Daglig leder: André Eiksund – 47928318

Fagsjef: Thor Arne Hauge – 95088198

Søknad sendes: jobb@linkmottak.no

Arbeidsgiver
Link AS
Kontaktpersoner

André Eiksund

Daglig leder
 • 47928318

Thor Arne Hauge

Fagsjef
 • 95088198