4096px Taking night photo on phone Unsplash 1
LA DEN LIGGE I SEKKEN: Høyre i Møre og Romsdal vil ha forbud mot slike i skolen. Foto: Omar Prestwich/Wikimedia Commons
Synspunkt

Trenger vi et mobilforbud i videregående opplæring?

Ja, mener Høyres fylkestingsgruppe. Vi har lyttet til lærerorganisasjonene og Utdanningsdirektoratets klare anbefalinger, skriver fylkestingsrepresentant Bente Bruun (H).

06.06.2024

Et generelt forbud gir støtte til den enkelte lærer i situasjoner der det kan være godt å ha et regelverk å støtte seg til. Forbud som hovedregel betyr ikke at læreren aldri kan la elever bruke mobil i undervisningstimer når dette er formålstjenlig. Gode eksempler på det kan være bruk av Kahoot, mentometer eller videoopptak i undervisningssammenheng. Læreren er «sjefen» i klasserommet og skal ha handlingsrom til å vurdere unntak. I tillegg må og kan mobil fungere som hjelpemiddel for elever med spesielle behov.

Slik vi ser det, er argumentene for å innføre et generelt forbud i undervisningstimene sterke. For de fleste, både barn, unge og voksne har mobilen blitt et stressmoment i hverdagen. Den tar oppmerksomhet, tid og kan distrahere oss når vi burde konsentrere oss om det vi ønsker å gjennomføre. I en undervisningssituasjon er dette krevende for både lærere og elever. Mobiltelefonen fungerer som en distraksjon og hindrer at elevene er oppmerksomme på det som blir formidlet.

Vi tror også at mobilfrie timer kan bedre god sosial interaksjon mellom elevene. Mobbing, utestenging og trakassering kan være en utfordring i sosiale medier. Redusert mobilbruk vil ikke fjerne dette, men det kan skape gode «friminutt» for den som er utsatt for uønsket oppmerksomhet.

Dessverre peker mange piler i feil retning i skolen. Utstrakt mobilbruk må ta sin del av skylden for mange av de utfordringene vi nå står overfor. Vi er opptatt av å lytte til lærerne må i denne saken, og vi støtter et generelt forbud mot mobilbruk i undervisningstimene.

Publisert: 06.06.2024 13:37

Sist oppdatert: 06.06.2024 13:37