Kort fortalt

Sjømateksporten endå på 12,4 milliardar kroner i juli

Auka med 8 prosent samanlikna med i fjor

03.08.2023

I juli månad eksporterte Noreg sjømat for 12,4 milliardar kroner.

Det er ein auke på 928 millionar kroner, eller 8 prosent, samanlikna med same månad i fjor.

– Verdiauken kjem også av denne månaden i stor grad ei svak norsk krone, sjølv om ho styrkte seg noko i juli, seier Christian Chramer, administrerande direktør i Noregs sjømatråd, i ei pressemelding.

Dei største marknadene for norsk sjømateksport i juli var Polen, Danmark og USA. For lakseeksporten var det Kina som hadde størst verdivekst juli, og opplevde ein auke i eksportverdi på 90 prosent samanlikna med same månad i fjor.

– Det har aldri vore ein så sterk julimånad for eksport av laks til Kina, seier Andreas Thorud, Sjømatrådets sjømatutsending i Kina.

Så langt i år har Noreg eksportert sjømat til ein samla verdi av 94,4 milliardar kroner. Det er ein auke på rundt 13 milliardar samanlikna med same periode i fjor.

(©NPK)

Publisert: 03.08.2023 09:20

Sist oppdatert: 03.08.2023 11:00

Mer om