Abonnement på NETT NO

Hald deg oppdatert på samfunns- og næringslivet i nordvest.

Eldar Sætre les NETT NO
NETT-NO-LESAR: Tidlegare Equinor-sjef Eldar Sætre er mellom NETT NO-lesarane. Foto: Kjetil Haanes

Opprett konto og teikn ditt abonnement her:

"Standard" - Månadsabonnement kr 169,- pr mnd (månadleg trekk)
Bestill månadsabonnement her

"Bedriftskonto" - Årsabonnement - kr 1799,- pr år (årleg trekk)
Bestill årsabonnement her

Årsabonnement registrerast som bedriftskonto.
Ved å opprette bedriftskonto har du også muligheit til å legge til fleire abonnement. 20 % rabatt med fem eller fleire abonnement knytt til din bedriftskonto.

Ønsker du å diskutere ein større avtale og andre muligheiter for di bedrift med oss, ta kontakt med Magnus på tlf 95247209 / magnus@nett.no / abonnement@nett.no

NB! Har du registrert deg hos oss før omlegging til nytt system, må du fornye ditt passord og legge inn nytt betalingskort.

OBS: Abonnementsauke og utvida satsing

Frå 1. februar 2023 vart prisen for eit månadsabonnement av NETT NO 169 kroner (månadleg trekk), og prisen for eit årsabonnement 1.799 kroner (årleg trekk).

Auken har bakgrunn i behovet for å styrke økonomien i NETT NO, samt utviklinga og innfasinga av eit nytt redaksjonelt program, med fleire nye tenester og utvida redaksjonell satsing.

Prisjusteringa skjer automatisk for eksisterande abonnentar.

Les historia om NETT NO:

Les også

Publisert: 28.04.2021 14:00

Sist oppdatert: 28.04.2023 11:24