Abonnement på NETT NO

Hald deg oppdatert på samfunns- og næringslivet i nordvest.

Griff Aviation drone 135 foto Griff Aviation 11

Opprett konto og teikn ditt abonnement her:

"Standard" - Månadsabonnement kr 149,- pr mnd (månadleg trekk)
Bestill månadsabonnement her

"Bedriftskonto" - Årsabonnement - kr 1599,- pr år (årleg trekk)
Bestill årsabonnement her

Årsabonnement registrerast som bedriftskonto.
Ved å opprette bedriftskonto har du også muligheit til å legge til fleire abonnement. 20% rabatt med fem eller fleire abonnement knytt til din bedriftskonto.

Ønsker du å diskutere ein større avtale og andre muligheiter for di bedrift med oss, ta kontakt med Magnus på tlf 95247209 / magnus@nett.no / abonnement@nett.no

NB! Har du registrert deg hos oss før omlegging til nytt system, må du fornye ditt passord og legge inn nytt betalingskort.

OBS: Abonnementsauke og utvida satsing

Frå 1. desember 2021 vart prisen for eit månadsabonnement av NETT NO 149 kroner (månadleg trekk), og prisen for eit årsabonnement 1.599 kroner (årleg trekk).

Dette utgjorde ei moderat prisauke etter at NETT NO har hatt same abonnementsprisen i fire år. Auken har bakgrunn i utviklinga og lanseringa av eit nytt redaksjonelt program, med fleire nye tenester og utvida redaksjonell satsing.

Vi minner om at det er mogleg å opprette bedriftskonto, der ein kan administrere ulike abonnement. Ein får då 20 % rabatt med fem eller fleire abonnement knytt til sin bedriftskonto.

Prisjusteringa skjer automatisk for eksisterande abonnentar.

Publisert: 28.04.2021 14:00

Sist oppdatert: 30.11.2021 17:32