Kort fortalt

Brukar kinesisk stein til vegprosjekt

For lite norsk stein.

NPK
18.06.2022

Trass høgare karbonavtrykk blir stein frå andre sida av kloden brukt i norske vegprosjekt.

Det er for tida større etterspurnad etter enn det er tilbod på norsk stein, og dermed blir det henta stein frå Kina for å byggja norske vegar, skriv NRK.

Trass i at det er ni gonger større karbonavtrykk ved å henta granitt frå Kina enn frå Noreg, er det ofte kinesisk stein som blir nytta til kantstein og heller når Statens vegvesen bygg nye gater i Noreg.

– Det er berre å sjå seg rundt, du skulle jo tru vi hadde nok av stein sjølv, seier Jørn Kristian Engebø, byggjeleiar i Statens vegvesen, til NRK.

Då dei nyleg skulle leggja stein i ei gate i Sogndal, skreiv dei i anbodet at det skulle nyttast norsk stein. Likevel gjekk det ikkje slik.

– Vi fekk klar beskjed om at slik stein ikkje var å oppdrive, seier Engebø.

Publisert: 18.06.2022 07:33

Sist oppdatert: 18.06.2022 07:34