Kort fortalt

Historisk dårleg for Ålesund-selskap

Halvering av inntekter for Luminell etter Glamox-oppkjøp

Linn Antonie Vårdal Solheim
27.07.2023

Luminell Norway meir enn halvverte salsinntektene i 2022, og hadde det første negative driftsresultatet i selskapet si historie.

Luminell Group, som er morselskapet, blei kjøpt opp av industrikonsernet Glamox i april 2021, og per 1.1.2022 var dei to selskapa ein del av same konsern.

I årsmeldinga skriv styret at årsaka til det store fallet i omsetning skuldast at all ekstern omsetning no går via Glamox sine salsselskap i staden for gjennom Luminell Norway.

Luminell Norway er leverandør av lys til den maritime næringa, og held til i Ålesund.

Molde-selskapet Glamox er 76 prosent eigd av selskapet Glace Holdco, og største aksjonær i selskapet er ifølge Finansavisen PE-selskapet Triton.

Tal i millionar kroner
Luminell Norway
2022 2021
Driftsinntekter 43,6 88,5
Driftsresultat -0,5 0,5
Resultat før skatt -6,1 -0,5

Publisert: 27.07.2023 11:49

Sist oppdatert: 27.07.2023 11:49

Mer om