Kort fortalt

Hyttegrend konkurs med milliongjeld

Oppbod for Stranda-selskap.

Marius Rosbach
26.09.2023

Lien Hyttegrend i Stranda har meldt oppbod til Møre og Romsdal tingrett, som tysdag opna konkurs i selskapet.

Ifølgje rettspapira er det gjeld på knappe 2,7 millionar og ingen verdiar i selskapet.

Lien Hyttegrend blei starta opp tilbake i 2011 for å utvikle eit hyttefelt. Rekneskapen viser at det har vore mindre underskot i selskapet dei siste åra.

Bustyrar i saka er Camilla Maria Solbakken og første skiftesamling er planlagt 13. november.

Publisert: 26.09.2023 18:51

Sist oppdatert: 26.09.2023 18:51

Mer om