Hs rise bygg montasje ulsteinvik barneskule lars ove mork 11
ULSTEINVIK: Ny barneskule i Ulsteinvik sentrum er av dei større prosjekta Lars-Ove Mork og dei andre i HS Rise Bygg har bygd dei siste åra. Foto: Marius Rosbach
Kort fortalt

Middels etter rekordår for byggefirma

Hareid-firma hadde mindre arbeid i fjor.

Marius Rosbach
25.07.2023

HR Rise Bygg i Hareid hadde ein knekk nedgang i inntektene i 2022 – men lønnsemda haldt seg på nivå med året før.

Byggefirmaet hadde rekordhøg omsetning i 2020 og 2021, medan den i fjor gjekk ned (sjå tabell). Årsaka er fleire mindre prosjekt – og leiinga ventar ei auke for inneverande år, ifølgje årsrapporten.

Ordrereserven blir omtalt som «middels» og Ukraina-krigen skapar usikkerheit. Samtidig har selskapet solid økonomi med ein eigenkapitalgrad på drygt 23 prosent og ingen langsiktig gjeld. Det blei teke utbytte på fire millionar etter fjoråret, viser årsrapporten.

HS Rise Bygg AS
Årsresultat (i mill kr)
20222021
Driftsinntekter129,2161,5
Driftsresultat56,1
Res. før skatt3,94,7


Dei siste åra har dei mellom anna bygd ny barneskule og brannstasjon i Ulsteinvik, og Horizont Næringspark i Fosnavåg. No er dei i gong med å renovere Kongsberg Maritime sitt bygg i Ulsteinvik.

Firmaet hadde 39 årsverk i arbeid i løpet av fjoråret, to meir enn året før. Dei hadde også i snitt tre lærlingar i bedrifta.

Publisert: 25.07.2023 15:06

Sist oppdatert: 25.07.2023 15:13

Mer om