Kort fortalt

SMB vil ha eit næringslivsopprør

Meiner rammevilkåra for næringslivet har blitt tydeleg svekt.

NPK
04.10.2023

(NPK): SMB Norge meiner at rammevilkåra for det norske næringslivet har blitt tydeleg svekt. Dei meiner difor det er naudsynt med eit næringslivsopprør i Noreg.

– Det er knytt stor uvisse til kva politikarane vil vedta frå statsbudsjett til statsbudsjett. Det gjer det vanskeleg for norske bedrifter å planleggje langsiktig, seier Jørund H. Ryman, administrerande direktør i SMB Norge, i ei pressemelding,

SMB Norge er interesseorganisasjonen for dei små og store mellomstore bedriftene her i landet.

Det er særleg to faktorar som i stor grad har svekt rammevilkåra: Mindre føreseielegheit og auka skattar, avgifter og kostnader til energi.

– Vi har merka dette på medlemmene våre i fleire år, men det er òg internasjonalt kjent at det er politisk uføreseieleg i Noreg, hevdar Ryman.

SMB Norge har fire tydelege krav til regjeringa og Stortinget: Føreseielege rammevilkår for norske bedrifter, fjerne ekstraskatten på norsk eigarskap, ekstra arbeidsgjevaravgift på lønningar over 750.000 kroner må fjernast, og akseptabelt og føreseieleg prisnivå på kraft for næringslivet.

(©NPK)

Publisert: 04.10.2023 12:42

Sist oppdatert: 04.10.2023 12:42

Mer om