Kort fortalt

To prosent ledige

NAV venter ytterligere nedgang i arbeidsleidigheten.

01.10.2021

- Vi ser nå tydelig effekten av at de nasjonale koronatiltakene er hevet, sier Stein Veland, direktør for NAV Møre og Romsdal, i en pressemelding.

Ved utgangen av september 2021 er det registrert 2824 helt ledige arbeidssøkere i Møre og Romsdal, som utgjør 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Det er også 1898 delvis ledige i fylket, tilsvarende 1,4 prosent av arbeidsstyrken.

NAV venter at arbeidsledighetne skal fortsette å synke.

Publisert: 01.10.2021 12:04

Sist oppdatert: 01.10.2021 12:21