Ventar paa Erna Co
FELLES: Nye reglar gjer det dyrare å vere liten. Sykkylven Energi og Stranda Energi kan bli eitt, om ikkje kommunereformen gjer ei kraftsamling uaktuell.
Nytt

Ventar på Erna & Co

Korkje Stranda Energi eller Sykkylven Energi trur på eit langt liv åleine, men ventar på Erna & Co før dei vel partnar.

13.07.2016
"Eg er ganske sikker på at Stranda Energi ikkje vil feire nye 100 år som sjølvstendig energiselskap. Myndigheitene legg med sine lovendringar og krav opp til at små og effektive selskap som Stranda Energi ikkje lenger skal kunne drive vidare i si noverande form" skriv dagleg leiar Ola Raknes i Stranda Energi i årsmeldinga til selskapet.
Dagleg leiar Trond T. Lauritsen i Sykkylven Energi er samd i analysen.
- I sum blir det lagt opp til eit byråkrati som vil koste alle meir pengar, seier han. Det favoriserer større selskap.

Skille ut nettselskap

Det Raknes og Lauritsen snakkar om er kravet om å skille nettverksemda og kraftproduksjonen i selskap. Medan EU gir selskap med færre enn 100.000 kundar lov å drive nett-verksemd og kraftproduksjon i eitt selskap, går ikke det i Noreg.
"Enda ein gong er Norge "best i klassa", skriv Raknes årsmeldinga.
Men kravet om å skilje ut nettverksemda, slik Tafjord og Tussa har gjort i sitt felles selskap Mørenett, kjem høgst sannsynleg til å gjelde dei to kommunalt eigde kraftselskapa i Stranda og Sykkylven og.

Regjeringa avgjer

I utgangspunktet er ei samanslåing av Stranda Energi og Sykkylven Energi ei naturleg løysing, slik Lauritsen vurdererer det.
Men regjeringa sitt arbeid for å slå saman kommunar til større kommunar gjer at ei samanslåing bør settast på vent til det er klart kvar Erna Solberg og hennar regjeringskollegaer bestemmer seg for.
Både Sykkylven og Stranda er innstillt på å halde fram som sjølvstendige kommunar, men Fylkesmannen kan kome til å tilrå noko anna før regjeringa tek den endlege avgjerda.
Utfallet vil vere angjerdande også for kva som er løysinga for energiselskapa og, etter Lauritsens vurdering. Blir Sykkylven ein del av Ålesund er det ei samanslåing med Tafjord/Mørenett som er mest sannsynleg, blir kommunane ståande åleine er det et kraftsamling mellom Stranda og Sykkylven som er den sannsynlege løysinga.

Publisert: 13.07.2016 09:45

Sist oppdatert: 10.02.2021 13:58