Stein Veland ørsta 2023 foto Ogne
MINDRE Å VELGE I: Nav-direktør Stein Veland i Møre og Romsdal legger frem tall som viser at det er blitt færre ledige jobber. Foto: Ogne Øyehaug
Nytt

Færre ledige jobber

Arbeidsledigheten holder seg lav, men det er blitt færre ledig jobber å velge i.

01.09.2023

Sammenlignet med for ett år siden er det 20 prosent færre ledige stillinger i Møre og Romsdal.

Hittil i år er det registrert 15.397 nye ledige stillinger i fylket. For ett år siden var det 19.179 nye stillinger og for to år siden var det 18.151, viser arbeidsmarkedsstatistikken fra NAV ved utgangen av august.

1,7 prosent ledige
Ved utgangen av august 2023 var 3664 arbeidssøkere registrert som helt eller delvis ledige, eller som deltakere i et arbeidsmarkedstiltak i Møre og Romsdal. Dette utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

1,7 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige, 2340 personer.

I tillegg er 0,7 prosent, 971 personer, delvis ledige. 353 personer er på ulike arbeidsrettede tiltak, tilsvarende 0,3 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal og i Nordfjord er høyest i Sande (3,2 prosent) og Herøy (3,0 prosent).

Vestland fylke har samme andel helt ledige som Møre og Romsdal. På landsbasis er 1,9 prosent helt ledige.

Publisert: 01.09.2023 12:43

Sist oppdatert: 01.09.2023 12:43