Vekst paa Vigra ned paa Hovden og Anda
TRAFIKK: Flytrafikken ligg framleis bak nivået før pandemien. Foto: Kjetil Haanes
Nytt

Flytrafikken snart tilbake

Folk reiser framleis mindre med fly enn før pandemien, men trafikken hentar seg gradvis tilbake.

13.03.2023

Det viser trafikktala for Avinor for februar.

Totalt nytta 3.269.370 passasjerar Avinor sine lufthamner i februar. Dette var ein auke på 45 prosent samanlikna med februar 2022. Sjølv om det var ein auke i passasjertala samanlikna med fjoråtret, er trafikktala 16 prosent lågare enn i same måned i 2019.

Den same utviklinga hadde ein for Ålesund lufthamn, Vigra. Her reiste 68 819 passasjerar i februar, som er ein auke på 47 prosent samanlikna med februar i fjor, men 13 prosent bak siste normalåret i 2019.

Fleire fly
Antal fly som landa og letta på Vigra i februar i år var 1228, som er seks prosent fleire enn i 2019 og 48 prosent fleire enn februar i fjor.

Over Molde lufthamn Årø reiste det 27.144 passasjerar i februar i år, 60 prosent opp frå same månad i fjor.

Over Ørsta-Volda lufthamn Hovden var auken på 17 prosent, til 6.860 passasjerar, medan hoppet over Anda på Sandane var på 51 prosent, til 2.582 passasjerar.

Publisert: 13.03.2023 08:44

Sist oppdatert: 13.03.2023 08:44

Mer om