IMG 8330 26e2739318eba944920bc4d5c7e9c2d1
SAMARBEID: Leder for Næringsforeningen Ålesundregionen, Lene Trude Solheim, på et fellesmøte for næringsforeninger og -forum på Nordvestlandet i sommer. Foto: Linn Solheim.
Nytt

Har kartlagt omdømme til Nordvestlandet

Natur og muligheten for aktiv fritid scorer høyest. Næringslivet trekker også opp.

02.10.2023

Dette er de viktigste faktorene å spille på for å få folk til å flytte til eller flytte tilbake til Nordvestlandet:

  • Attraktive jobber og mye bolig for pengene. For folk som vokste opp her kommer familie i tillegg.
  • Folk som bor på Nordvestlandet er fornøyde og trives.
  • Nordvestlandet som et sted med fin natur med mulighet for en aktiv fritid.
  • Økt innsats for å vise unge at Nordvestlandet har et nyskapende næringsliv.

Det er Næringsforeningen Ålesundregionen som har kartlagt hvordan folk ser på Nordvestlandet.

Kartleggingen er en del arbeidet de og andre næringsforeninger/-forum gjør for å rekruttere flere folk til næringslivet i regionen.

Spurte folk fra hele landet
Det er meningsmålingsinstituttet Sentio som har gjennomført spørreundersøkelsen for næringsforeningen.

1000 nordmenn mellom 18 og 80 år over hele Norge er spurt om hva de forbinder med Sunnmøre-regionen. I tillegg er 700 personer mellom 18 og 45 år, som bor i regionen, spurt om sin mening.

Svarene er rangert fra en skala fra null til 100, der 100 er mest positivt. Under 50 på skalen regnes som negativt.

Natur og fritid som trekkplaster
Både folk som bor andre steder i Norge, og på Nordvestlandet setter vakker natur og muligheten for aktiv fritid høyest når de skal rangere Nordvestlandet. Begge faktorene scorer over 80 på skalaen og aller høyest hos dem som bor her.

Begge grupper rangerer også et variert og nyskapende næringsliv høyt, med en score på 70-tallet, som i Sentios skala karakteriseres som godt.

Skårer lavt på åpenhet og toleranse
Det som scorer lavest blant de som er spurt fra resten av Norge er påstanden om at det er lett å finne jobb til begge i et parforhold. Svarene får 62 på skalaen, som Sentio kategoriserer som "noe godt resultat".

For de som bor på Nordvestlandet får svarene på påstanden om at det er lett å finne arbeid til begge i et parforhold, 72 på skalaen. For de som bor i regionen er det påstanden "Regionen er preget av åpenhet og toleranse" som scorer lavest, 62.

Podium

E22/S2 Jakta på kompetansen - kva kan gjerast for å sikre næringslivet folka dei treng?

Publisert: 02.10.2023 05:00

Sist oppdatert: 02.10.2023 00:57

Mer om