DSC08664 Arve 2 Edit 1
PLASTRESIRKULERING: Arve Jacobsen er dagleg leiar i Recuro, som planlegge å ha klar ein fabrikk for omdanning av plastavfall til olje og gass i 2025. Foto: Recuro
Nytt

Henta 13 millionar

Plastgjennvinningselskapet Recuro i Ålesund planlegg ny kapitalutviding seinare i år. Den blir på mellom 200 og 300 millionar kroner.

05.07.2023

Ideen til Recuro er å bryte ned og omdanne plastavfall til olje og gass i ein kjemisk prosess. Oljen og gassen kan etterpå brukast på nytt.

Målet er å ha første byggetrinn i ein fabrikk i Noreg klar i 2025. Industriparken på Mongstad i Hordaland er den mest sannsynlege plasseringa.

No har selskapet henta inn 13 millionar kroner i ein retta emisjon, ifølgje ei pressemelding. Seinare i år skal det gjennomførast ein ny og større emisjon, det Sparebank 1 Markets er leigd inn for å hjelpe til med å skaffe investorar.

Over målet
Dagleg leiar Arve Jakobsen i Recuro seier i pressemeldinga målet med den retta emisjonen var minst 10 millionar og at selskapet difor er svært fornøgd med å få inn 13 millionar.

Målet med den retta emisjonen var å sikre midlar til arbeidet med engineering, testing og prosjektering. I tillegg reduserer den risiko for eksisterande investorar før neste og større kapitalutviding, som skal finansiere prosessutstyr og første byggetrinn av fabrikken.

Første byggetrinn skal kunne behandle 25 tonn plast om dagen.

Over 60 eigarar
Aksjonæroversikta i bedriftsbasen Proff.no viser at Recuro har over 60 eigarar, før kapitalutvidinga.

Største aksjonær er selskapet Coffee med 22,4 prosent. Coffe er eigd av Stein Berg Oshaug og familie. Leif Arne Langøy og familiens investeringsselskap Lapas eig 17,3 prosent i Recuro, Sveinung Henden i Molde eig ni prosent gjennom selskapet Manoli og Erik Belland eig 7,1 prosent gjennom selskapet EMDB Holding.

Dagleg leiar Arve Jakobsen skriv i ein epost til NETT NO at eksisterane aksjonærar og ti nye har vore med på den retta emisjonen. Leif-Arne Langøy og familien opprettheld sin eigarandel etter emisjonen.

Planen er å hente inn mellom 200 og 300 millionar kroner i neste kapitalutviding i år.

Publisert: 05.07.2023 08:07

Sist oppdatert: 05.07.2023 09:02