Globalassets upload images pressebilder bygget norges bank arkitektur 2955 1
NYTT RENTEMØTE: Om en uke holder Norges Bank sitt siste rentemøte i år. Der er tilbakemeldingen fra bankens regionale nettverk en del av beslutningsgrunnlaget. Foto: Norges Bank
Nytt

Norges Bank: Utsikter til lavere aktivitet

Oljebransjen har opptur, byggebransjen nedtur. Samlet sett venter næringslivet at det blir mindre å gjøre etter årsskiftet.

07.12.2023

Utsikter til lavere aktivitet er tittelen på den siste rapporten fra Norges Banks regionale nettverk i år.

Rapporten er Norges Banks temperaturmåler inn i norsk økonomi og kommer fire ganger i året. Årets fjerde rapport ble offentliggjort i dag.

"Bedriftene melder om mer ledig kapasitet og mindre rekrutteringsproblemer. Både andelen bedrifter med full kapasitetsutnytting og knapphet på arbeidskraft er nå under sine historiske gjennomsnitt. Bedriftene venter en årslønnsvekst på 5,4 prosent i år og 4,5 prosent neste år. De melder om at lønnsomheten er svakere i fjerde kvartal enn den var på samme tid i fjor.", heter det i rapporten.

Forskjeller mellom landsdeler
I tillegg til store forskjeller mellom bransjer er det også ulikheter mellom landsdeler.

Norges Bank har en gradestokk som går fra pluss 3 (svært positiv økonomisk utvikling) til minus tre (svært negativ økonomisk utvikling.) Null er det Norges Bank definerer som normal utvikiling.

På denne skalaen er Trøndelag minus 0,8, Innlandet minus 0,4 og det sentrale Østlandsområdet minus 0,3 og Nord-Norge minus 0,1. Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har null.

Sørlandet scorer pluss 0,3 på skalaen mens Hordaland og Rogaland er på topp med 0,6.

Publisert: 07.12.2023 15:08

Sist oppdatert: 07.12.2023 15:08