Terje Bøe
Administrerende direktør i Spilka Industri er ikke tilfreds med resultatet for 2022. Foto: Spilka Industri
Nytt

Røde tall for Spilka Industri

Salgsinntektene økte, men høye råvarekostnader og store varelager bidro til kraftig reduksjon av lønnsomheten.

Linn Antonie Vårdal Solheim
19.06.2023

Spilka Industri, som utvikler, produserer og selger systemløsninger til vindus- og dørprodusenter, påvirkes i stor grad av råvareprisene. Særlig prisene på stål og aluminium har stor innvirkning på lønnsomheten.

Fra selskapets årsmelding fremkommer det at Spilka Industri AS venter fortsatt press på lønnsomheten i en tid fremover, mye på grunn av stort varelager, og selskapet sendte i februar i år ut permitteringsvarsel til sine ansatte.

- De siste månedene har vi hatt en situasjon med lav ordreinngang, dette har vært i tråd med forventningene våre. Nå i juni ser vi en liten oppsving sammenlignet med de foregående månedene, og det er for tidlig å konkludere noe, men så langt ser det bra ut. Vi er ikke der at vi revurderer permitteringene enda, og kommer til å ta en vurdering på hvor mange vi eventuelt tar tilbake en gang i september, forteller administrerende direktør i Spilka Industri, Terje Bøe, til NETT NO.

Press på lønnsomheten
Det siste året har selskapet bundet opp mye kapital i varelager. Selv om inntektene øker, bidrar høye råvarepriser og lavere aktivitet i byggebransjen til å gjøre situasjonen utfordrende for selskapet. Produksjonen av varer har gått raskere enn salget til kunder.

- Vi har vært gjennom tre spesielle år, med både pandemi og krig. Det har vært en krevende situasjon. Vi var tidlig ute i pandemien og sa at vi ønsket å bygge lager for å sikre varetilgang til kundene våre. Da vi i 2022 skulle tone ned varelagrene våre, oppstod det igjen en ny usikkerhet da krigen i Ukraina brøt ut. Kostnaden på råvarer går nedover igjen, og det er forsvarlig tilgang på materialer. Vi ser nå at situasjonen er mer normalisert, og går igjen inn for nedbygging av varelagrene våre, sier Terje Bøe.

Ambisjoner om vekst
Selskapet har ambisjoner om vekst, og økte i løpet av 2022 bemanningen fra 63 til 69 ansatte.

- Det er positivt å se at vi i Spilka Industri tar et nytt steg i riktig retning med våre vekstambisjoner. Samtidig er vi ikke tilfreds med at resultatet går så mye tilbake fra 2021, sier Terje Bøe.

- Vi har opplevd omfattende og raske kostnadsøkninger innen mange områder, og vi har ikke vært flinke nok til å ta ut dette i økte priser hos våre kunder. Spilka har lagt stor vekt på å respektere kundeavtaler med varslingstid på økte priser, med den konsekvensen at kostnadsøkningene ble absorbert internt, forteller Terje Bøe i en pressemelding.

Det offentlige tar ikke nok ansvar
Spilka Industri synes ikke det legges nok vekt på kvalitet og bærekraft når det offentlige går til anskaffelse av bygg og vedlikeholdstjenester. I samtale med NETT NO forteller Terje Bøe at det nesten utelukkende legges vekt på anskaffelseskostnad i offentlige anbudsprosesser.

- Byggemarkedet dekker et fundamentalt behov i samfunnet, det er ikke sånn at vi kan velge det bort, og det blir bare viktigere og viktigere å velge sirkulære løsninger med lavt klimaavtrykk, forteller Bøe.

Selv om representanter for det offentlige gjerne påpeker viktigheten av å velge bærekraftige løsninger, er det i følge Bøe og Spilka langt mellom ord og handling.

- Vi hadde håpet at det offentlige var mer proaktive i å bruke bærekraftige løsninger når det bygges nytt, både hos stat, fylkeskommune og i kommunene. Det snakkes mye om å bygge bærekraftig, men vi mener de faktiske byggebeslutningene som tas ikke står til forventningene, sier han.

Satser tungt på bærekraft
Et EU-direktiv som stiller krav til energiklasse i boliger innføres om få år. Spilka Industri satser tungt på forskning og utvikling av nye og innovative produkter og løsninger til et stadig fremvoksende marked for bærekraftige byggesystemer for byggebransjen.

- Vi ønsker differensiere oss i markedet for bærekraftige byggeløsninger. Byggebransjen en versting når det kommer til klimaavtrykk, både globalt og nasjonalt. Det er mye bruk og kast i byggebransjen, og det bygges bygg med for lav kvalitet, og da må det rehabiliteres innen kort tid. Det er mye vedlikeholdsetterslep, og det blir etter hvert enorme summer, sier Bøe.

Selskapet lanserte sent i 2021 fasadeløsningen Fixade gjennom sitt heleide datterselskap Spilka Building Solutions. Produktet har har vunnet priser for innovasjon og bærekraft, og er tilpasset en sirkulær byggemåte.

Spilka Industri AS

Tall i millioner NOK

20222021
Driftsinntekter
136,7130,1
Varelager53,942,3
Driftsresultat−4,16,5
Resultat før skatt−3,55,3
Spilka Building Solutions AS
Tall i millioner NOK20222021
Driftsinntekter8,81,7
Driftsresultat-6,1-2,8
Resultat før skatt-6,1-2,8

Publisert: 19.06.2023 11:06

Sist oppdatert: 19.06.2023 14:47

Mer om