Ronja Princess dåt Sølvtrans foto Ogne
INNENFOR ELLER UTENFOR?: Sølvtrans brønnbåt Ronja Princess. Brønnbåtrederiet er ett av selskapene i brønnbåtbransjen som har fått varsel om at skattemyndighetene vurderer om selskapet er innenfor rederiskatteordningen. Arkivfoto: Ogne Øyehaug
Nytt

Skattetvist i fire år

Brønnbåtnæringen risikerer å miste gunstig beskatning. Bransjeorganisasjon tror på løsning.

20.10.2023

Den såkalte rederiskatteordningen gjør at rederier beskattet for finansinntekter, men ikke for driftsinntekter, og i tillegg betaler en såkalt tonnasjeavgift - en avgift ut fra størrelsene på skipene - i stedet for vanlig selskapsbeskatning.

Også brønnbåtrederiene er omfattet av rederiskatteordningen, men det mener Skattedirektoratet kan være feil - fordi brønnbåtene ligger for mye stille. Stilletiden kommer når båtene avluser fisken i et anlegg.

Siden 2019
- Etter det vi kjenner til har saker pågått siden 2019, sier næringspolitisk rådgiver Linn Therese S. Hosteland i bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen Kystrederiene. Kystrederiene organiserer blant annet brønnbåtrederiene.

Sølvtrans er ett av selskapene som har fått varsel.

I 22- regnskapet til Astrix Topco, som er holdingselskapet til brønnbåtrederiet Sølvtrans står det:

"Sølvtrans Rederi har en pågående sak med norske skattemyndigheter angående rederiskatteordningen. Selskapet har mottatt er utkast til vedtak som konkluderer med at virksomheten selskapet driver ikke er innenfor reglene for rederiskatteordningen. Skattemyndighetene har ikke tatt en endelig beslutning og selskapet har bestridt skattemyndighetenes foreløpige fortolkning og vil forsvare sin rett til å drive virksomheten innenfor rederiskatteordningen."
(NETT NOs oversettelse fra engelsk).

Uavklart
NETT NO har spurt Skattedirektoratet om hva som er status i disse sakene, med Sølvtrans som eksempel. Direktoratet presiserer at det ikke kan kommentere enkeltsaker og svarer:

"Skattemyndighetene har under behandling saker der det sentrale spørsmålet er om avlusing av oppdrettsfisk er virksomhet som kan utføres av selskap som eier brønnbåter og som krever skattefritak etter reglene i rederiskatteordningen. Dette spørsmålet har ikke tidligere vært tatt opp til behandling av skattemyndighetene, og det innebærer ikke en endret praksis eller ny tolkning av regelverket, svarer underdirektør Lene Bjørkevoll i Skattedirektoratet i en epost fra kommunikasjonsavdelingen .

NETT NO har bedt direktoratet presisere hva det betyr å "ha under behandling" og anslå hvor lang tid det vil ta før det konkluderes. Brønnbåter har drevet med avlusing i flere år, og vi ba også om svar på når en eventuell konklusjon skal gjelde fra. Her er svaret:

"At skatteetaten har saker under behandling betyr at de pågår. Fra vår side avsluttes en sak ved at vi skriver et vedtak som sendes den skattepliktige som deretter har mulighet til å påklage dette. Det er normalt at saker med tilsvarende problemstillinger er på ulike steder i behandlingsforløpet hos oss og derfor avsluttes på ulike tidspunkt.", svarer underdirektør Lene Bjørkevoll i Skattedirektoratet i en epost fra kommunikasjonsavdelingen.

Mener det er satt punktum
Hosteland i Kystrederiene mener det reelt sett er satt punktum for saken, og at brønnbåtrederiene kommer til å forsette å være omfattet av rederiskatteordningen.

Det begrunner hun med at utgangspunktet for Skattedirektoratets vurdering om at brønnbåtrederiene kan falle utenfor rederiskatteordningen springer ut av et Stortingsvedtak om å vurdere endringen i ordningen.

I statsbudsjettet for 2024 regjeringen at det vurderingen er at det ikke skal gjøres endringer. Konsekvensen, etter Kystrederienes vurdering, er blant annet at brønnbåtrederienes virksomhet fortsatt er innenfor vilkårene for å omfattes av rederiskatteordningen.

- Vi venter en avklaring relativt raskt, sier Hosteland.

Publisert: 20.10.2023 13:12

Sist oppdatert: 20.10.2023 13:16