Per Vidar Kjølmoen valkamp 2023 foto Ogne
TALSPERSON: Per Vidar Kjølmoen er Arbeiderpartiet næringspolitiske talsmann. Foto: Ogne Øyehaug
Synspunkt

22 år siden sist flere unge var i jobb!

100.000 flere i jobb. Sysselsettingsrekord for unge. Arbeiderpartiets næringspolitikk virker, skriver Per Vidar Kjølmoen (Ap).

Onsdag 4. oktober var det høytid på Stortinget med trontaledebatten. Men for mange andre var det en helt vanlig arbeidsdag. Bonden tok fjøsstellet. Verftsarbeideren gjennomførte skiftet. Sykepleieren tok runden i hjemmesykepleien.

Norge er ett av verdens beste land å bo i. Grunnen er at vi har sørga for at folk har en jobb å gå til - og at folk som har en jobb å gå til, skal kunne leve av den jobben. Alle skal ha trygghet for at ungene får gå på skole, at du får komme på sykehus når du blir sjuk og at noen stiller opp for deg om du skulle miste jobben din.

Dét er kjernen i Arbeiderpartiet og Senterpartiet sin politikk, og dét er kjernen i næringspolitikken også.

Både Høyre og Frp forsøkte å kritisere Ap og Sp sin næringspolitikk i trontaledebatten. Aftenpostens kommentator Kjetil B. Alstadheim skrev en gang at Høyres kritikk av regjeringa kunne oppsummeres som følgende:

«De tar Norge i feil retning, og det går altfor sakte.»

Vel, Høyre er seg selv lik. Men Høyre tar dobbelt feil. For det går i rett retning, og tempoet er høyt.

Høyre og Frp styrte i åtte år. I den perioden sank eksporten fra Norge jevnt og trutt helt til 2020 da Norge, for første gang på flere tiår, endte med negativ handelsbalanse - selv medregnet nesten 400 milliarder kroner i olje– og gassinntekter. Det var arven etter Erna i næringspolitikken.

Det var derfor Ap og Sp sa at vi ville øke fastlandseksporten med 50 prosent til 2030. Det var derfor næringsminister Vestre lanserte «Hele Norge eksporterer» og det er derfor fem ulike næringer er blitt plukket ut til nasjonale eksportsatsinger. Flere kommer.

Og nå er situasjonen en helt annen. En ting er at olje- og gassinntektene har økt, men fastlandseksporten har også økt med over 25 prosent – på to år.

I fjor lanserte Vestre et veikart for grønt industriløft – med hele 60 milliarder kroner avsatt i stortingsperioden og hundre konkrete tiltak. 96 av tiltakene er allerede igangsatt eller gjennomført.
Nå er nettopp veikart for grønt industriløft 2.0 lansert med nye 15 milliarder kroner avsatt og nesten 50 nye tiltak. Forskjellen er dramatisk i retning og tempo fra forrige regjering. Heldigvis. Kraftsamlinga har vært helt nødvendig.

Einar Gerhardsen sa at det er resultatene som teller i politikken. Resultatene i næringspolitikken taler for seg.

  • Over 25% økning i fastlandseksporten.
  • Investeringsrekord i fastlandsindustrien
  • Over 100.000 flere i jobb – bare i privat sektor.
  • Sysselsettinga for unge under 25 år er nå den høyeste på 22 år

Tenk deg hvor mye det betyr for Norge. Og tenk deg hvor mye det betyr for hver enkelt.
Tenk deg for mye det betyr å kunne ha en jobb å gå til. Det finnes ikke mye i et liv som er viktigere.

Vi i Arbeiderpartiet og Senterpartiet jobber hver dag for at Norge også skal være et av verdens beste land å bo i også når ungene våre har blitt voksne.

Målet vårt er at når våre etterkommere har trontaledebatt, så vil det fremdeles være en høytidelig dag på Stortinget, men også en helt vanlig dag i landet der - bonden har tatt fjøsstellet - Verftsarbeideren har starta skiftet - Sykepleieren tar runden i hjemmesykepleien.

Vi skal skape et samfunn der også barna, og barnebarna våre, har en jobb – der de skal kunne leve godt av jobben – og der alle vet at samfunnet stiller opp for dem når det trengs. Det er selve poenget med næringspolitikken til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Av Per Vidar Kjølmoen, Aps næringspolitiske talperson ,

Publisert: 04.10.2023 22:11

Sist oppdatert: 05.10.2023 10:20

Mer om