Ulstein cruiseskip montasje arnfinn ingjerd foto per eide studio ulstein group marius 11
TUNGT FOR VERFTA: Siste cruiseskipet so langt ved Ulstein Verft på veg ut av dokkhallen tidlegare i år. Fleire store verft slit med å fylle ordrebøkene. Dagleg leiar Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest vil ha svar frå politikarane korleis dei kan bidra. Foto: Per Eide Studio/Ulstein Group - Marius Rosbach
Synspunkt

Spørsmål til de fire største partiene

Daglig leder Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest ber om tydeligere svar om maritim politikk.

Om drøyt tre uker er det Stortingsvalg. Maritim næring er en av de største næringene i Møre og Romsdal. Det er rimelig å forvente at de politiske partiene har klare svar på viktige spørsmål for næringen. Vi ber derfor de fire største partiene i fylket svar på følgende

Høyre
Det er vanskelig å få tak i hva Høyre i fylket mener om hvordan (store deler) av den maritime næringen skal komme seg igjennom bølgedalen og gripe den veksten «alle» ser kommer.

Så langt i valgkampen har fokus vært på generell næringspolitiske tiltak som kompetanse, fagarbeidere og fjerning av skatten på arbeidende kapital. Interessant nok er ikke verft nevnt med ett ord i partiprogrammet. Vil Høyre satse på det vi er gode på i Norge som blant annet maritimt eller er det fortsatt næringsnøytralitet som gjelder?

Senterpartiet
Sp vil skrote EØS-avtalen. Få næringer er så avhengig av forutsigbare rammevilkår og tilgang til EUs indre marked som den maritime klyngen.

«Alle» i maritim næring er enige om at EØS-avtalen er en sikker garanti for stabile rammevilkår. Uten EØS vil næringen miste en sømløs tilgang til det viktigste eksportmarkedet. Sp vil ha en opptrappingsplan for maritim næring. Hvordan kan dere da samtidig jobbe for at Norge skal ut av EØS-avtalen?

Arbeiderpartiet
Ap vil stramme inn reglene for innleie generelt og spesielt forby innleie som fortrenger faste ansettelser.

Verftene i Møre og Romsdal er avhengig av innleie av arbeidskraft for å få bygd båter. Utenlandsk arbeidskraft er viktig fordi det ikke er mange nok norske fagarbeidere. Flere i verftene frykter for at Aps politikk på dette område kan bety kroken på døra. Hva mener Ap i fylket om innleie av arbeidskraft til verftene i Møre og Romsdal?

Fremskrittspartiet
FrP har en annen holdning til klima enn andre partier. Partiet sier lite om muligheter for næringsutvikling i det grønne skiftet, kanskje fordi partiet ikke mener på at et grønt skifte er nødvendig. FrP vil satse på havvind, hydrogen og mineralutvinning, noe som er positivt for maritim næring.

Både rederi, skipsverft og utstyrsprodusenter ser store muligheter for økt aktivitet i omstillingen til en grønn og bærekraftig skipsfart. Hvordan vil FrP eventuelt bidra til en grønnere skipsfart?

Imøteser svar fra partiene i god tid før valget.

Publisert: 17.08.2021 13:54

Sist oppdatert: 17.08.2021 14:08

Mer om