Ulstein verft røravdeling industri 11
STRAMMER INN: Muligheten til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyrå blir begrenset i hele landet som følge av løvendringene. I byggebransjen på Østlandet er det nå forbud mot innleid arbeidskraft. Foto: Marius Rosbach
Synspunkt

Styrker arbeidsfolks rettigheter

Innstramming i bruk av innleid arbeidskraft, vil bidra til tryggere og mer forutsigbare arbeidsforhold, skriver arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i dette innlegget.

Regjeringen vil at arbeidsfolk skal få mer makt over egen hverdag. Vi vil sikre faste, hele stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår. Derfor strammer vi inn bruken av innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyråene. De siste tiårene har vi sett en sterk vekst i bruken av innleie. I stedet for å ansette folk selv, har arbeidsgivere leid inn for eksempel elektrikere og snekkere fra bemanningsbyråer.

Økt bruk av innleie kan gå ut over sikkerheten på arbeidsplasser og svekke arbeidet for kompetanseheving. Utfordringene med å få ungdommer til å velge fagutdanninger innen en rekke bransjer har dessuten økt. Å være innleid over tid er forbundet med lavere lønn, usikker inntekt og at du ikke er en del av et fast arbeidsfellesskap. Sannsynligheten for å være fagorganisert er også langt lavere for de som er innleid, og det kan være vanskeligere å ta opp kritikkverdige forhold på jobben.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har nå vedtatt loven som vil gi flere faste stillinger direkte i bedriftene, redusere innleie og sikre seriøse bemanningsbedrifter. Endringene vil få konsekvenser for virksomheter som til nå har basert driften på en høy grad av innleie. Det vil endre mange bedrifters bemanningsstrategi, men det vil ikke endre bedriftenes behov for kvalifisert arbeidskraft.

Det er viktig for meg at arbeidstakere omfattes av det sikkerhetsnettet, rettighetene og forutsigbarheten som arbeidsmiljøloven gir, og at arbeidsgiverne knytter til seg arbeidstakere på en måte som også på lengre sikt øker rekrutteringen til viktige yrker.

Endringene vil bidra til tryggere og mer forutsigbare arbeidsforhold for folk som jobber i ulike bransjer over hele landet. Dette er et viktig skritt på veien mot regjeringens mål om at faste ansettelser, direkte i de virksomhetene som skal ha arbeidet utført, skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv

Publisert: 15.12.2022 05:00

Sist oppdatert: 14.12.2022 18:06

Mer om