Sula Gondol Toppstasjon med gondoler Illustrasjon Flakk Gruppen Snøhetta 11
SULAFJELLET: Flakk Gruppen vil bygge en gondolbane fra Langevåg til Sulafjellet. Det mener Frp-leder Henrik Dalelid Vedde i Sula er en god ide. Kommunestyret ga nylig grønt lys for planene. Illustrasjon: Flakk Gruppen/Snøhetta
Synspunkt

En havn for næringsutvikling, eller tomme kontorlokaler?

Gondolbane vil gjøre Sula og Langevåg til et fyrtårn for reiselivsnæringen, skriver Henrik Dalelid Vedde (Sula Frp).

I mange år har Sula fremstått som en lite næringsbevist kommune med en høy andel arbeidstakere som søker grønnere gress i arbeidsmarkedet utenfor kommunes grenser. Sula har satt bort forvaltning av næringsfond samt drift av hoppid.no tjenesten til eksterne aktører utenfor kommunen. Dette kan ha skapt en høyere terskel for de med gode forretningsideer og gründer-ambisjoner til å søke finansiering, råd og veiledning.

Hvordan sikre at vi kan bli forbli en kommune på egne ben for fremtiden? En kommune på tilbudssiden til nye innbyggere og næringsaktører. Hvordan kan vi medvirke til at Sula kommune oppfattes som en attraktiv kommune å bo, leve, etablere og ekspandere i?

Når visjoner ønsker og perspektiver for de neste tiår skal legges, i en tid hvor vi ser utflagging av bedrifter, demografiske utfordringer og stadig økende bo og levekostnader, er det viktig at de som skaper arbeidsplasser blir sett og verdsatt.

Takket være industri og samfunnsbyggeren Ole Andreas Devold og hans innovative og framtidsrettede visjoner, ble Devoldfabrikken bærebjelken i utviklingen av Langevåg, fra gårdsbruk til levende bygdesamfunn. At det nå blir utviklet nye konsepter på Devold er i tråd med at grunnlaget for næringsvirksomhet er endret, å drive produksjonsvirksomhet er ikke like lønnsomt som da Devold startet opp.

Turisme er en voksende industri i vår region. Helt siden Keiser Wilhelm tok med sitt private badekar og ferierte på Union Øye fra år 1890 har regionen vært attraktiv for turister fra inn og utland. Turisme er en voksende næring med uforløst potensiale i vår region. Da er det avgjørende at vi gjør verdiskapning av de muligheter vi besitter.

Sula Frp har hele tiden vært klar på at vi ønsker gondol og at den vil trygge og skape nye arbeidsplasser. Sula Gondol er et prosjekt av lokal og regional interesse, som gir lokale og regionale ringvirkninger. Sikring og styrking av de etablerte og premature næringsliv, økt tilgang på kompetanse og styrking av stedsattraktivitet. Prosjektet vil og så medføre en styrking av kommuneøkonomien.

Den massive satsningen som Flakk Gruppen ønsker å gjennomføre med gondolplanene, vil gjøre Sula og Langevåg til et fyrtårn for reiselivsnæringen ved inngangsporten til fjordlandskapet på Sunnmøre.

Nå må vi gripe sjansen, tørre og tenke stort og fremtidsrettet, på kun 58,5 kvadratkilometer!

Av Henrik Dalelid Vedde, leder for Sula Frp.

Publisert: 03.07.2024 14:53

Sist oppdatert: 18.07.2024 20:40

Mer om