Nytt skremmeskot i oljebransjen
DYSTERT: Dei prisfallet frå rundt 60 til rundt 45 dollar fatet for Nordsjøolje dei siste vekene gjer dei økonomiske utsiktene dystrare, også på Nordvestlandet. Biletet viser oljemeklarar i Houston i USA, der prisen på amerikansk olje fall under 40 dollar fatet denne veka.
Analyser

Nytt skremmeskot i oljebransjen

Rolls-Royce si nedlegging av fabrikken i Hjørungavåg er eit varsel om kor omfattande ringverknadar oljeprisfallet kan gi på Nordvestlandet.

23.08.2015
ANALYSEAller først er det verdt å minne om at Rolls-Royce ikkje har bestemt seg for å kvitte seg med alle dei tilsette hos seismikkutstyrsleverandøren i Hjørungavåg. At heile arbeidstokken får fortsette er dessverre lite realistisk. Men det er fabrikkanlegget som skal leggast ned, og mange av dei tilsette blir overført til andre Rolls-Royce-anlegg på Sunnmøre. Det vil heilt sikkert bety lengre arbeidsreiser for ein del, og vere ei klar ulempe. Men det er likevel betre enn å misse jobben.Men kom i same veka som konkurrenten .Seismikkbransen er den som først merkar opp- og nedgangstider i oljebransjen. Når begge dei store seismikkutstyrsprodusentane på Nordvestlandet varslar drastiske kostnadskutt om lag på same tid er det eit varsel om at det snart kjem meir dårleg nytt frå den lokale oljesektoren. Det er nok å minne om at ordrereserven hos dei store verfta krympar jamt og trutt.Det er kanskje ei trøyst at verfta delvis baserer seg på innleigd utanlandsk arbeidskraft, folk som vil dra til heimlandet når det ikkje er meir arbeid i Noreg. Det vil gjere at arbeidsløyse-statistikken ikkje blir så stygg som den elles ville blitt. Men dei folka som reiser heim handlar her når dei er her, og dei inntektene vil i alle fall forsvinne.Det vil til dømes merkast hos daglegvarebutikken Spar Straumane, like ved Kleven-verftet i Ulstein.- Det har aldri vore så mykje folk på verftet som no, det går mykje på utanlandsk om kveldane, sa butikkmedarbeidar Bodil Mork til NETT NO i november 2013. Då var bemanninga framleis på veg opp, og dei utanlandske leigearbeidarane gav butikken eit godt løft. Nedlegginga i Hjørungavåg og nedskjeringa hos Kongsberg Evotec gjer og at to store næringsbygg kjem i spel. enn næringsbygget selskapet i dag leiger frå Jogeir Romestrand sitt eigedomsselskap. Rolls-Royce forlet sitt bygg i Hjørungavåg, eigd av Sævik-familien. Begge stadar er det langsiktige kontraktar, og kva som skjer med dei gjenstår på sjå. Men for marknaden for næringbygg i området er dette ikkje eit pluss.Midt i det heile , som opphavlege husa hovudkontoret til Ulsteinkonsernet. No er det fullt av Rolls-Royce-tilsette som snart skal over i nye lokale. Den som vurderer å investere i meir næringsbygg no vil nok tenkje seg ekstra godt om. Det betyr at også enterprenørane må bu seg på magrare tider.Sist NETT NO tok for seg den samla effekten av oljeprisfallet, i starten av juli, var konklusjonen at biletet var blanda og at store deler av næringslivet utanom bedriftene som er knytt til oljebransjen gjer det godt.I oppdrettsnæringa, som nettopp har avslutta sin tradisjonrike start på haustsesongen, med Aqua Nor-messa i Trondheim, er både stemninga og innteninga god. Det betyr mellom anna på Haramsøya.Konklusjonen frå vurderinga NETT NO gjorde i starten av juli gjeld nok framleis, men det er og ei viktig endring. Då låg oljeprisen rundt 60 dollar fatet, no ligg den rundt 45, det lågaste nivået i år. 45 dollar fatet betyr at fleire felt og utbyggingar ikkje løner seg, og at fleire investeringar blir utsett eller avlyst. Det betyr og at pengestraumen inn i oljeselskapa krympar, slik at dei blir enda meir ivrige på å kutte kostnadar. Det er dårleg nytt for alle leverandørane til oljebransjen, som til dømes Kongsberg Evotec og Rolls-Royce Marine.45 dollar fatet er noko anna enn 60 dollar fatet. Blir oljeprisen liggande på dagens nivå blir nok dei negative verknadane på Nordvestlandet klart meir merkbare enn ved 60 dollar fatet.Dei som har glede av oljeprisfallet kan i og for seg få det enda betre, slik som fiske og oppdrett. Men det blir ikkje så mykje betre at det kan kompensere for nedskjeringane som vil kome i bedriftene som er avhengig av olje. Trass alt er det snakk om over 20.000 arbeidsplassar i Møre og Romsdal. Hittil har til dømes bilbransjen ikkje registrert at kundane har blitt skremt av oljeprisfallet. Med 45 dollar fatet skal det truleg mykje til for å hindre at også bilbransjen merkar konsekvensane. Det betyr at fleire misser jobben eller blir permitterte, og enda fleire blir redde for at også dei kan bli råka av ein nedtur.Då er det lett å utsette bilkjøpet, og heller sjå det an.

Publisert: 23.08.2015 06:00

Sist oppdatert: 10.02.2021 21:59