Kort fortalt

Ein av tre i reiselivet fryktar konkurs

Nesten like mange har likviditetsproblem.

04.01.2022
(NPK-NTB): Av medlemsbedriftene til hovudorganisasjonen Virke innan reiseliv fryktar 35 prosent konkurs som følgje av koronapandemien, ifølgje ei undersøking.


Nesten like mange – 34 prosent – har i stor eller svært stor grad utfordringar med likviditeten. Det kjem fram i medlemsundersøkinga Virke gjennomførte i desember.

Verksemdene hadde samanlikna med tida før pandemien ei kapasitetsutnytting på i gjennomsnitt 57 prosent i november og 48 prosent i desember.

56 prosent av reiselivsverksemdene opplyser at dei i svært stor eller stor grad blir avgrensa av smitteverntiltaka som vart varsla i perioden fram til og med 7. desember. 70 prosent av desse verksemdene seier det same om tiltaka som kom 13. desember.

– Dette illustrerer at situasjonen har vorte stadig meir krevjande for bransjen som følgje av smitteverntiltaka som vart kommunisert og innført i desember 2021, opplyser Virke.

(©NPK)

Publisert: 04.01.2022 12:54

Sist oppdatert: 04.01.2022 12:55

Mer om