Kort fortalt

Mange sjekkar ikkje skattekortet

To millionar har ikkje sjekka skattekortet.

NPK
02.03.2022

To månader etter at skattekortet var klart, er det framleis to millionar nordmenn som ikkje har sjekka at opplysningane stemmer.

Det melder Skatteetaten i ei pressemelding onsdag. Dei tilrår at ein sjekkar.

– Dersom du vil vere sikker på at du betaler rett skatt, er det viktig å sjekke at informasjonen vi bruker er rett, seier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

Skattekortet viser kor mykje skatt som blir trekt frå lønn og andre utbetalingar i 2022, og det har vore tilgjengeleg sidan 15. desember i fjor.

Nokre av opplysningane Skatteetaten nyttar til utskriving av skattekort for inntektsåret 2022, byggjer på informasjon frå skattemeldinga og skatteoppgjeret for inntektsåret 2020 og a-meldinga.

Men seinare endringar i livet ditt og i privatøkonomien din vil ofte påverke kva skatt du skal betale.

– Skattetrekket vi har rekna ut for deg, er basert på korleis vi trur inntekta di, utgiftene dine og formuen din ser ut i 2022. Samtidig veit vi at både pandemien, regelendringar og endringar i livssituasjonen gjer at dette anslaget kan bli feil. Då kan òg skatten bli feil, understrekar Gjengedal.

Publisert: 02.03.2022 10:26

Sist oppdatert: 02.03.2022 10:27

Mer om