Tror det kommer rederi konkurser
GIEK: - Investorer som kan komme inn med nye penger og betydelige egenkapitalbeløp, vil få makt i forhandlingene, også i forhold til bankene. De kan sette krav, sier adm. direktør Wenche Nistad om restruktureringer i offshorerederiene  
Nytt

Tror det kommer rederi-konkurser

Wenche Nistad i GIEK regner med at bankene i større grad vil konvertere gjeld til egenkapital i offshorerederiene framover. Men hun tror det vil komme konkurser de neste par årene. 

Kristin Vidhammer
02.12.2016
GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) har utstedt garantier til offshorerederiene på 27 mrd. kroner, ei næring med store utfordringer.
Dette innebærer mange krevende forsøk på å få til restruktureringer i offshorerederiene.
- Man trenger en gjeldssanering i bransjen, men man har hatt ulik mening av hvor mye som skal til. Egenkapitalen er stort sett tapt i alle tilfellene. Obligasjonsgjeld og annen usikret gjeld er også i stor grad tapt. Også bankene og andre kreditorer med 1. prioritet pant i skipene, sitter i en usikker posisjon slik verden er nå, sier administrerende direktør Wenche Nistad i GIEK.
Hun regner med at bankene i større grad vil konvertere gjeld til egenkapital framover.
- Investorer som kan komme inn med nye penger og betydelige egenkapitalbeløp, vil få makt i forhandlingene, også i forhold til bankene. De kan sette krav, og dette er noe vi må regne med å se framover.

Har vært ulik virkelighetsforståelse

Nistad mener at det har tatt veldig lang tid før virkelighetsforståelsen har kommet for alle; redere, obligasjonseiere og banker.
- Det har ikke vært en samkjørt virkelighetsforståelse i den perioden vi har vært gjennom, sier hun.
GIEK og bankene sitter sammen rundt bordet, og der GIEK har like vilkår; rettigheter og plikter i avtalene, som bankene. Det betyr at i lånesyndikater, vil GIEK også oppføre seg på samme måte som bankene. De er også blant de største kreditorene.
- Vi er gjerne blant de tre-fire største kreditorene i syndikatene, sammen med de store bankene. Men vi har sjelden mer enn 20 prosent av gjelda.

Mange forhandlinger framover

Nistad ser positivt på at det er kommet noen restruktureringsløsninger på plass i år. Men fortsatt er det veldig mange restruktureringer som ikke er på plass.
- Det blir mange forhandlinger framover. Jeg tror at man i hele 2017 vil jobbe med denne type problemstillinger. Jeg vil også bli forbauset om det ikke kommer konkurser i løpet av de neste par årene, sier hun.
Hun tror at 2017 blir et veldig vanskelig år.
- Men jeg håper at vi skraper bunnen da, sier hun.

Andre tiltak som er nødvendig

Ifølge Nistad er det nødvendig med sammenslåinger og reduksjon i antall rederier, samt å få fartøy ut av markedet.
- Det må være størrelse på rederiene for at nye investorer skal vært interessert. Skal rederi operere over hele verden, trenger man også størrelse, sier hun.
Det ligger nå 150 skip i opplag langs norskekysten, særlig er det mange PSVer.
- Vi trenger å få båter ut av segmentene, alternativt at båter skrapes. Dette er imidlertid krevende. Det er ikke lett å finne nye segment og markeder for skipene. Det er også veldig få incitament for å foreta skraping.
En undersøkelse GIEK gjorde i fjor, viste at det var 32 ulike rederier/spillere i Nordsjøbassenget - på norsk og britisk sektor - utenlandske aktører inkludert.
- Da er det klart at det blir en voldsom konkurranse. Det har nok ikke blitt så mange færre enda, sier hun.

Maritim klynge viktig

Nistad mener at det er viktig å forsøke å beholde den maritime klynga på Sunnmøre.
- Derfor var det gledelig at Siem og Farstad opplyste i pressemeldingen nylig at man vil beholde hovedkontoret i Ålesund. Det er også riktig forretningsmessig på grunn av den gode kompetansen man har her, sier hun.
Jeg tror at 2017 blir et veldig vanskelig år, men jeg håper at vi skraper bunnen da.

Publisert: 02.12.2016 10:32

Sist oppdatert: 10.02.2021 14:04