Mat dagligvare straum Foto Marius Rosbach Tafjord 11
Matvareprisane fall mykje frå august til september, noko som ikkje er direkte uvanleg. Det har også vore kraftig fall i straumprisane. Arkivfoto : Marius Rosbach/Tafjord
Nytt

Avlyser rentehopp etter kraftig fall i prisveksten

Økonomar trur sentralbanken droppar ny renteheving.

10.10.2023

(NPK-NTB-Steinar Schjetne): Ein solid nedgang i matprisane bidrog til at prisveksten fall kraftig til 3,3 prosent i september. No trur økonomar at Noregs Bank droppar nok ei renteheving.

– Inflasjonsfaren er ikkje over, men dette er gode nyheiter. Dette tyder på at Noregs Bank ikkje hevar renta meir, seier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Den konklusjonen støttar sjeføkonom Kjetil Olsen og seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets.

Prisfallet overgjekk forventningane
Økonomane meiner både kjerneinflasjonen og totalindeksen ligg under det Noregs Bank har lagt til grunn, medan andre tal sidan renteauken i september har vore på nivå med forventningane frå sentralbanken.

– Vi trur no at det er mest sannsynleg at Noregs Bank ventar enn å auke i desember, skriv dei i ein analyse.

Dei fleste økonomar venta framleis fall i prisveksten i september, men talet tysdag overgår forventningane.

Det er femte månaden på rad at prisveksten minkar, men sjeldan har vi sett eit så kraftig fall i tolvmånadersveksten frå ein månad til den neste.

Lågast på nesten to år
Totalindeksen for prisvekst fall frå 4,8 prosent i august til 3,3 prosent i september. Tolvmånadersveksten har ikkje vore lågare på nesten to år.

– Høg prisvekst har vore realiteten over lengre tid. No har vi likevel sett ein minkande prisvekst dei siste månadene, og frå august til september gjekk han ned med heile 1,5 prosentpoeng, seier seksjonsleiar Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er spesielt prisutviklinga på straum og mat som gjer at tolvmånadersveksten i KPI fall i september. Frå august til september fall prisane på elektrisitet inkludert nettleige 16,1 prosent. I fjor auka prisane 10,5 prosent i same periode.

I september i år var prisane på elektrisitet inkludert nettleige 43,9 prosent lågare enn i september i fjor.

– Mykje nedbør og vind, høg fyllingsgrad i magasina og høg kraftproduksjon bidrog til rimelegare straum for norske hushald i september, spesielt på Aust- og Vestlandet, seier Espen Kristiansen.

Kraftig fall i matprisane
Prisane på mat har stige med 7,7 prosent siste tolv månader. Frå august til september fall matprisane med 1,5 prosent.

Ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB) er det ikkje uvanleg at matvareprisane fell om hausten.

– Det er ikkje uvanleg at prisen på fisk går ned i september, men eit så kraftig prisfall frå ein månad til ein annan er ikkje målt i KPI før. Priskampanjar på fiskeprodukt blir nok reflekterte i prisnedgangen som vart målt i september, seier Kristiansen i SSB.

Prisane på kjøtt fall 3,1 prosent sist månad, medan prisane på fisk og sjømat gjekk ned 9,1 prosent.

– Nortura melde ved utgangen av august at engrosprisen på storfekjøtt og svin skulle setjast ned i september, som eit tiltak for å auke sviktande etterspurnad. Det ser ut til at dette har slått raskt ut i butikkprisane, samtidig som sesongmessig tilbod på lammekjøtt til fårikålsesongen også bidreg, seier Kristiansen.

(©NPK)

Publisert: 10.10.2023 09:44

Sist oppdatert: 10.10.2023 09:44

Mer om