Riss Testlab 3
NORSK: Bård Vestre i Riss Testlab er skuffa over at unntak ikkje kan gjerast, slik ein beheld eit norsk testlaboratorium.
Nytt

Difor får ikkje møbellaben akkreditering

Har ikkje hatt råd til nok tilsette.

Den største inntektskjelda til RISS Testlab i Sykkylven var akkreditert testing.

I forrige veke skreiv NETT NO om at møbellaben blir lagt ned ved nyttår og bransjesjef i Norsk Industri, Egil Sundet, sin reaksjon på det.

Året var 2020 då dei ikkje fekk akkreditering lenger. Årsaka var at ein av dei to som jobba med testing pensjonerte seg.

Pengar er problemet
For å kunne få akkreditering måtte dei ha fleire enn ein person som testa møblane. I Sykkylven er det berre Vestre som gjer det.

– Det største problemet er at eg sjølv må sjekke og revidere mitt eige arbeid heile tida. Det er ikkje bra, så vi treng minst to folk for å ha akkreditering.

Dei siste tre åra har dei prøvd å bli akkrediterte, men har ikkje klart å få råd til å få inn ein til person på labben.

Vestre seier dei ikkje hadde nok pengar til å tilsette nokon.

– Det kostar fort ein million i året. Det har vi ikkje økonomi til.

Difor er det viktig
Testinga i Sykkylven foregår på akkurat same måten som det ville gjort i ein akkreditert lab.

Nokre produsentar stiller krav til akkreditert testing, slik dei kan få Svanemerke eller Møbelfakta-stempel. I tillegg stiller også offentlege innkjøparar krav til at møblane skal vere testa på ein akkreditert lab.

Difor får ikkje Vestre testa alt som skal på kontraktsmarknaden, og fleire produsentar sender difor møblane til testing i utlandet i staden for.

– Kva kan de tilby til kundar då?

– Det blir mest prototypetesting.

Kan svekke konkurransekrafta
Det har vorte gjort fleire forsøk dei siste åra for at vidare drift skulle sikrast, mellom anna eit prosjekt saman med PlussLab for å finne nye inntektsområder.

Dette førte ikkje fram.

RISS sin kompetanse har vore viktig i utviklinga av Møbelfakta-ordninga. Dette er holdbarheits- og kvalitetskrav for møblar som brukast av innkjøparar og møbelprodusentar i Noreg og Sverige, ifølgje Norsk Industri.

Testlabben har vore ein del av internasjonale grupper med andre laboratorium for å sikre at testing skjer på same måte verda over.

– Kundar frå heile landet må no til utlandet for å få testa møblane sine. Slik sett vil verda gå vidare for produsentane, men det vil ta lenger tid og ikkje bli billigare, seier fagsjef for berekraft og kvalitet i Norsk Industri, Ida Oppen.

På sikt trur Norsk Industri at dette kan svekke konkurransekrafta til møbelindustrien og at den må sjå på løysingar framover.

Publisert: 09.11.2023 05:00

Sist oppdatert: 08.11.2023 17:29

Mer om