Wideroee fryktar faerre vestlandsfly
KUTT: Widerøe kuttar på rutetilbodet sitt frå september på grunn av mindre reiselyst og strammare økonomi hos nordmenn. Foto: Kjetil Haanes
Nytt

Kuttar ruter frå hausten

Reiselysta blant nordmenn er lågare enn det Widerøe hadde venta.

04.07.2023

NPK-NTB: No kuttar selskapet i fleire av rutene sine.

– Vi reduserer tilbodet av kommersielle ruter med om lag 8 prosent frå september. Det er lågare reiselyst enn det vi hadde forventa, seier Widerøe-sjef Stein Nilsen til E24.

Reduksjonen svarer til rundt 20 avgangar om dagen. Flyselskapet har om lag 430 daglege avgangar.

Mindre pengar blant folk
Nilsen viser til folks lågare disponible inntekt som bakteppe for den reduserte etterspurnaden etter flyreiser, og trur det dermed vil påverke heile flybransjen. Han seier at sommaren ser betre ut.

– Det er høgt ferietrykk, og då reiser folk. Det er meir når vi kjem over til normal verksemd igjen at vi forventar at folk vil prioritere litt hardare, seier han.

Færre sommarreisande enn venta
Ifølgje ei pressemelding frå flyselskapet gjekk kabinfaktoren ned med 4,1 prosentpoeng i juni, og etterspurnaden i sommarferien er noko lågare enn føresett.

Widerøe har auka kapasiteten utan at talet på passasjerar har vakse tilsvarande. Ei svekt norsk krone, høge drivstoffprisar og flypassasjeravgifta er nokre av årsakene.

Publisert: 04.07.2023 07:43

Sist oppdatert: 04.07.2023 07:43