Cecilie Myrseth Foto Marius Rosbach 11
KVOTEMELDING: Etter litt over to år er fiskeri- og havbruksminister Cecilie Myrseth har satt en dato for Ap/Sp-regjeringens kvotemelding. Foto: Marius Rosbach
Nytt

Kvotemelding i januar

Fiskeri- og havbruksminister Cecilie Myrseth legger frem kvotemeldingen 12. januar neste år.

05.12.2023

Meldingen skal legges frem i Tromsø, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Kvotemeldingen skal sikre forutsigbarhet og en mer rettferdig fordeling av fiskeressursene. Vi skal sikre en mer helhetlig fiskeripolitikk. Det er viktig for fiskeflåten og for lokalsamfunn langs hele kysten, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) i meldingen.

Etter valgseieren i 2021 lovet daværende fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran at Ap/Sp-regjeringen ville komme med en ny kvotemelding, etter at Solbergregjeringen hadde mislyktes med å oppnå et bredt politisk forlik om hvordan fiskekvotene skal fordeles mellom ulike grupper fiskere.

Hjemme i nord
Også for Skjæran tok det lenger tid enn han først ventet, men nå har hans etterfølger satt en dato for fremleggelsen.

– Jeg har brukt all tid siden jeg tok over på å jobbe for at meldinga skal bli raskt ferdig. Det gjenstår litt finpuss, men jeg er stolt av det som kommer og gleder meg til å legge den frem hjemme i nord. Meldingen er laget med bakgrunn i regjeringens politikk, meislet ut på Hurdal. Det handler om arbeidsplasser og bosetting langs kysten, mer stabile rammebetingelser, en variert fiskeflåte og å styrke industriens tilgang på råstoff, sier Myrseth i pressemeldingen.

Ta fra de store
Da Myrset var Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson i 2021 sa hun blant annet dette til avisa Nationen:

"Vi i Ap mener vi må gjøre noe med fordelingen mellom flåtegruppene. Riksrevisjonen har allerede påpekt at stadig mer av ressursene samles på færre hender. De store har blitt større og altfor mye av kvotene er flyttet oppover i gruppene".

"Vi står klar til å lage en ny kvotemelding, der hovedlinjene allerede ligger klar: I sum refordeler vi kvotegrunnlaget, tar fiskekvoter fra de største fartøyene, sørger for at mer av fisken landes og bearbeides på kysten."

Publisert: 05.12.2023 11:11

Sist oppdatert: 05.12.2023 11:11

Mer om