H Le Jmwx Q
VIL HA SKIPSTUNNEL: Tommy Sperre fra Næringsforeningen Ålesundregionen, Glen Bradley fra brønnbåtrederiet Rostein, Elise Fiske fra Maritimt Forum Nordvest, Audun Maråk fra Fiskebåt, Kåre Gunnar Molvær fra Cruise Service og Harald Tom Nesvik fra Sølvtrans. Foto: Næringsforeningen Ålesundregionen
Nytt

Markerer fellesskap for skipstunnelen

Mobiliserer før budsjettkonferanse.

28.08.2023

Tilhengerne av å bygge Stad skipstunell samlet seg i Ålesund for å legge tyngde bak kravet om at Stad skipstunnel må bygges, før regjeringen samles til budsjettkonferanse.

Frykten er at bygging av tunellen skal sendes ut på en ny utredning ligger bak dagens samling, der deltageren slutter seg til oppropet fra både politikere og næringslivsaktører om at byggingen av tunellen må sendes ut på anbud.

Bare et anbud vil avklare hva tunellen faktisk vil koste, det behøves ikke flere utredninger, mener de.

Dette sier deltagerne på dagens møte, ifølge en pressemelding:

"Tiden er overmoden for at regjeringen tar beslutning om oppstart av Stad skipstunnel slik sikkerheten, næringslivet og miljøhensynet på kysten blir ivaretatt", sier Harald T. Nesvik, markeds- og kommunikasjonsdirektør Sølvtrans AS.

"Dette er «kystens E6», vi må ferdigstille og en gang for alle sikre både transportflyt, mer verdiskaping og sikkerhet", sier Glen Bradley, Vice President Rostein AS.

"Stad skipstunnel blir et globalt reiselivsikon, en turistmaskin rett og slett. Den vil skape aktivitet og vekst i en region som virkelig trenger det", sier Kåre Gunnar Molvær, daglig leder Cruise Service AS.

"Stad skipstunnel vil øke sjøsikkerheten rundt Stadlandet, som er blant de mest værutsatte områdene langs kystruten vi seiler hver dag. Samtidig tror vi å seile gjennom Stad skipstunnel vil være en reiselivsopplevelse som er ganske unik i verdenssammenheng, og vi vil selvfølgelig seile helt utslippsfritt på ren batteridrift når vi går gjennom tunnelen", sier Lasse A. Vangstein, kommunikasjons- og markedsdirektør Havila Kystruten AS.

"Tunnelen, Selja Kloster og Stadtplatået, kan etter min mening bli Vestlandets Nordkapp. Så her er det unike muligheter rett håndtert. Markedsmessig kan nesten ikke Stad skipstunnel verdsettes høyt nok for betydningen den kan ha", sier Per Sævik.

Publisert: 28.08.2023 16:08

Sist oppdatert: 28.08.2023 16:10