Plattform Troll foto equinor 11
Illustrasjonsfoto: Equinor
Nytt

Over halvparten av norsk gasseksport kan stoppe opp

Opptrapping av oljestreiken kan gi dagleg milliardtap.

05.07.2022
(NPK-NTB): Ved ei ny oljestreik-opptrapping laurdag kan 56 prosent av norsk gasseksport stanse, ifølgje Norsk olje og gass. Inntektstapet kan bli 1,8 milliardar kroner dagen.

Den varsla opptrappinga av oljestreiken laurdag kan resultere i tapt oljeproduksjon på 341.000 fat om dagen og ein tapt gasseksport på 1.117.000 oljeekvivalentar om dagen.

Tapte inntekter vil dagleg vere 1,826 milliardar kroner, ifølgje Norsk olje og gass.

Dekkjer ein firedel av Europas energiforbruk
Administrerande direktør Hildegunn Blindheim i Norsk olje og gass seier at opptrappinga kan få svært store konsekvensar for Europa.

– Noreg dekkjer ein firedel av Europas energiforbruk og Europa er heilt avhengige av vi som nasjon leverer i ei tid der Russlands forsyningskutt har ført til ein svært stram marknad for naturgass. Ein streik av dette omfanget skaper enorme problem for land som er heilt avhengige av å få fylt opp lagera sine av naturgass før hausten og vinteren, seier ho i ei pressemelding.

Ei rekkje følgjekonsekvensar
Tysdag gjekk 74 medlemmer i arbeidstakarorganisasjonen Lederne ut i streik, noko som har medført at oljefelta Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Aust er stengt ned. Éin prosent av Noregs gasseksport fell bort som følgje av dette.

Onsdag er det varsla ei opptrapping av streiken med 117 medlemmer til. Ei ytterlegare opptrapping laurdag vil resultere i at totalt 382 medlemmer er tekne ut i streik.

Det er viss denne opptrappinga hender at Norsk olje og gass trur inntektstapet vil vere på 1,8 milliardar kroner. Då vil oljefelta Gullfaks A, Gullfaks C og Sleipner blir tekne ut, noko som får ei rekkje følgjekonsekvensar på sokkelen.

– Ein streik vil vere svært øydeleggjande for Noregs og omdømmet i industrien som ein påliteleg og stabil leverandør av naturgass, seier Blindheim.

Har dei høgaste lønningane
Bakgrunnen for streiken er at medlemmene i Lederne stemde nei til meklingsresultatet i ei uravstemming torsdag førre veke.

– Lederne har allereie dei høgaste lønningane på norsk sokkel. Vi er samde med Industri Energi og Safe om eit oppgjer på 32.200 kroner i sentralt tillegg, og dessutan justeringar på fleire satsar. Til liks med Safe og Industri Energi har Ledernes medlemmer rett til å forhandle lokalt i etterkant av det sentrale oppgjeret, seier Blindheim, som meiner streiken er uansvarleg.

Forbundsleiar i Lederne Audun Ingvartsen seier til NTB at Norsk olje og gass har eit minst like stort ansvar som Lederne for å løyse situasjonen.

Tre forbund part i avtalen
– Vi veit begge at det er to andre forbund som har akseptert resultatet, det er ikkje slik at Norsk olje og gass då kan gløyme det siste forbundet, når det er tre forbund som er part i avtalen. Medlemmene våre sa eit tydeleg nei i uravstemming, og då må Norsk olje og gass komme oss i møte om vi skal unngå at lovlege verkemiddel blir tekne i bruk, seier Ingvartsen.

– Det er ikkje ei sanning, at det ikkje går an å gi noko meir, det er Norsk olje og gass' oppgåve å få alle med på laget om dei vil halde oppe fredsplikta i arbeidslivet. Det har dei ikkje klart her. Skulle vi få litt meir no når vi streikar, kan det med tryggleik givast til Industri Energi og Safe òg. Eg trur ikkje dei kjem til å takke nei til betre resultat, seier leiarane vidare.

Leiarane har operatørtilsette medlemmer i desse selskapa Equinor ASA, ConocoPhillips Noreg, Neptune Energy Noreg AS og Okea ASA.

(©NPK)

Publisert: 05.07.2022 17:10

Sist oppdatert: 05.07.2022 18:41

Mer om