NTB U Fzz FY Ys4 Xc 1
OPP: Konsensus blant økonomane er at styringsrenta skal opp frå 2,75 prosent til 3 prosent og at rentebana vil bli justert opp. Foto: Vidar Ruud / NTB/ NPK
Nytt

Rentemøte: Finansuro kan presse styringsrenta eit hakk til

Ekspertane tippar Noregs Bank vil heve styringsrenta med minst 0,25 prosentpoeng.

22.03.2023

(NPK-NTB – Mette Estep): I dag, onsdag 22. mars, er det rentemøte, og torsdag blir renteavgjerda presentert og pengepolitisk rapport frå Noregs Bank, inkludert ny prognose for renta framover.

I desember vedtok rentekomiteen einstemmig å setje styringsrenta opp med 0,25 prosenteiningar til 2,75 prosent. Vurderinga var då at styringsrenta mest sannsynleg ville setjast vidare opp i første kvartal 2023.

Ekspertane trur dette står ved lag. Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank ser for seg at renta blir justert opp til 3 prosent no og deretter eitt hakk til fram mot sommaren. Det betyr gjeldande rentebane på 3 prosent vil hevast, noko han ser som nødvendig, etter bankuroa dei siste vekene og utviklinga i Noreg i år.

– Sidan desember har krona vore svakare enn forventa, og olje- og gassprisane har gått ned. Vi ser ikkje bort frå at dei justerer opp til og med eit halvt prosentpoeng torsdag for å stabilisere valutakursen, men eg trur ikkje det er det som er mest sannsynleg, seier han til NTB.

Ein liten spagat
Det har vore mykje uro på børsane i verda i kjølvatnet av at Silicon Valley Bank kollapsa i USA og at den sveitsiske banken Credit Suisse måtte ha krisehjelp.

Seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets trur også Noregs Bank vil halde fram med å heve renta, til 3 prosent, og i tillegg leggje fram ein høgare rentebane.

– Vi forventar at rentebanen i år vil løftast, men at det vil ta litt tid før rentetoppen blir nådd, nettopp fordi det er argument for å vente på situasjonen og sjå an marknadene. Akkurat no er det veldig vanskeleg å seie korleis timinga blir, seier Berg.

Trass svekte krone, lågare oljepris og høg inflasjon, går norsk økonomi bra og arbeidsløysa er enno låg.

Ein renteauke kan bidra til å få ned inflasjonen, men tek Noregs Bank for hardt i, vil det kunne auke prisane, dempe aktiviteten i norsk økonomi og i neste omgang auke arbeidsløysa.

– Dette var allereie ein spagat, med mange omsyn å ta og vege mellom. Vi lever i ei tid der vi kjenner på kroppen at det er uheldig at inflasjonen er høg. Men vi bør også vere opptekne av å få dette under kontroll og håpe at dei klarer å balansere omsyn, utan å stramme for hardt, seier Berg.

Møter i USA og Storbritannia
Denne veka er det også rentemøte i den amerikanske sentralbanken Fed og Bank of England. Også der er det venta renteaukar.

Den norske krona er elles langt meir svekt mot dollar, euro og pund så langt i år enn det tidlegare prognosar tilsa.

– Det vi er mest spent på, er kor bekymra Noregs Bank er for utviklinga i kronekursen. Det er det som gjer at vi ikkje blir superoverraska viss dei leverer 50 basispunkt, men trur ikkje det. Men det er den vegen uvissa ligg, seier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Publisert: 22.03.2023 08:46

Sist oppdatert: 22.03.2023 09:14

Mer om