Følsvik almlid IKKE GJENBRUK foto NPK 11
PRESSEKONFERANSE: NHO-direktør Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik møtte pressa for å fortelje om resultatet. Foto: Rodrigo Freitas / NTB
Nytt

LO-leiaren: Aldri fått høgare kronetillegg enn no

Historisk godt resultat i lønnsoppgjeret, ifølgje Peggy Hessen Følsvik.

20.04.2023

Etter fire dagar avsluttar LO storstreiken. Det er semje om ei ramme på 5,2 prosents lønnsvekst, og at ein større del av det blir gitt i sentrale tillegg.

Dei streikande LO-medlemmene kan dermed gå tilbake på jobb, stadfestar NHO og LO.

– Bidreg til å auke kjøpekrafta
Ei ramme på 5,2 prosents lønnsvekst er i tråd med det som låg på bordet då streiken starta.

LO har likevel fått gjennomslag for to til tre kroner meir i låglønnstillegg, medan andelen som blir gitt i det sentrale tillegget er noko høgare enn det var då LO braut meklinga.

LO-leiar Peggy Hessen Følsvik seier at LO aldri har fått meir i kronetillegg enn dei har fått no.

– Dette er LOs bidrag til å snu ei utvikling som har gått i feil retning. Det bidreg til å auke kjøpekrafta hos det breie utvalet av LO-medlemmer. Det viser nytta av å streike, seier Følsvik.

YS godtek dialog – men streikar vidare
YS-leiar Hans-Erik Skjæggerud seier at YS aksepterer dialog med NHO, men at det er viktig å gi flest mogleg auka kjøpekraft, og at dette enno ikkje er på plass. Skjæggerud seier det er eit viktig krav å sikre dei lågtlønte tillegg.

– YS har medlemmer i grupper og bransjar som ligg godt under 90 prosent av gjennomsnittleg industriarbeidarlønn, seier han.

Leiar for YS Privat Anneli Nyberg seier det er viktig for YS å klare å snu ein trend der mange medlemmer har tapt kjøpekraft og vorte hengande etter.

– Vi vil halde fram den viktige jobben med å utlikne forskjellar og sikre likelønn, seier Nyberg.

– Reallønnsvekst for alle
Leiaren i Fellesforbundet, Jørn Eggum, seier på veg inn i lokala til Riksmeklaren at han er fornøgd med løysinga.

På spørsmål frå NTB om det no blir reallønnsvekst for alle, svarer Eggum slik:

– Ja, det blir det, men la oss gå inn og ta det formelle først.

Det er ikkje kjent kva som skjer med dei streikande YS-medlemmene.

Første gong i mellomoppgjer
Oppgjeret i år er eit såkalla mellomoppgjer, der det berre blir forhandla om lønn. Det er første gong i etterkrigstida det er ein streik i eit mellomoppgjer.

– Streiken varer til streiken er over. Riksmeklaren er den som kunngjer om streiken er over, seier kommunikasjonsrådgivar Linda Reinholdtsen i LO til NTB.

Sist gong LO gjekk til streik, var i 2000. Også den gongen streika arbeidarane for meir lønn – og til liks med dagens streik rasa mange over høge leiarlønningar.

Nesten 25.000 i streik
22.947 LO-medlemmer og 1.441 YS-medlemmer har sidan måndag vore i streik etter at meklinga med NHO braut saman mange timar på overtid sist søndag. Allereie fredag har det vore varsla at 16.561 LO-medlemmer og 460 YS-medlemmer til blir tekne ut i streik.

Bakgrunnen for streiken er brot i meklinga om lønnsoppgjeret i det såkalla frontfaget, altså industrien. NHO, YS og LO vart ikkje samde om kor høgt lønnstillegget skulle vere i frontfaget, som igjen blir viktig for kor mykje meir lønn andre grupper i Noreg vil få i år.

Det er venta at prisane i Noreg vil stige med 4,9 prosent i år. Kravet har vore meir enn dette i lønnsvekst for å sikre at folk ikkje får mindre å rutte med.

Saka blir oppdatert

Publisert: 20.04.2023 17:17

Sist oppdatert: 20.04.2023 17:34

Mer om