Moere og Romsdal hvor gaar vi hva vil vi
Synspunkt

Møre og Romsdal – hvor går vi – hva vil vi?

Næringslivets ønske er at alle gode krefter - og de finnes det mange av - begynner å dra i samme retning. Det er vi helt avhengige av for at Møre og Romsdal skal vokse seg sterk som en felles region. 

Stadig flere begynner å forstå at det som er bra for en region, er bra for hele fylket. NHO Møre og Romsdal applauderer alle gode tiltak som styrker regionen, som for eksempel planene om Campus og nytt opera- og kulturhus i Kristiansund, arrangement som Operafestuker, Tahitifestival, Bjørnsonfestival, Jazzfestival, Raumarock, Ålesund Live og Jugendfest, samt alle spelene som arrangeres rundt i fylket vårt. Hvilket annet fylke har to sterke eliteserielag i fotball og et tredje på vei tilbake? Vi klapper når reiselivsbedriftene i fylket vårt styrker tilbudet sitt og jubler hver gang en bedrift i Møre og Romsdal hanker inn en ny kontrakt. Dette og mere til, gjør hele fylket attraktivt og bidrar til å trekke turister og kompetanse hit. Dette skaper store ringvirkninger og bidrar til sysselsetting for tusenvis av mennesker.
Politikerne våre har ansvar for å sørge for at Møre og Romsdal utvikler seg i riktig retning innen kultur, samferdsel, skole, helsetjenester og næringsliv. Slik at folk som bor her trives og ferdigutdannet ungdom vil flytte hit og etablere seg her. Gjennom sine vedtak skal politikerne også legge til rette for at næringslivet kan blomstre og sysselsette enda flere. Det er vi helt avhengige av for å opprettholde velferdsnivået når eldrebølgen skyller inn over oss.
En ting er imidlertid helt sikkert: Det kommer ingenting godt ut av interne konflikter og omkamper innad i fylket. Fogderistriden i Møre og Romsdal er nå det mest ødeleggende for utviklingen av regionen som felles bo- og arbeidsmarked. Når særinteresser, politiske skillelinjer, manglende respekt for hverandre og fravær av forståelse for at vi må dra i samme retning, ser ut til å prege debatten både i tradisjonelle og i sosiale medier.
Vi registrerer at ledere av fylkesparti ikke aksepterer demokratisk fattede vedtak, bryter samarbeidsavtaler, nører opp under fogderistrid og ypper til omkamper. Vi frykter dette vil eskalere jo nærmere vi kommer valgkampen. Dette vil være uansvarlig og lammende for utviklingen av Møre og Romsdal. Andre regioner bruker nå kreftene på å etablere og styrke sine regioner så raskt som mulig, de fremmer sine spesielle fortrinn og fremsnakker sine regioner i alle mulige sammenhenger. Med andre ord: "full fart fremover". Det skjer ikke her i fylket! Dersom vi nå ikke evner å samarbeide over fogderigrensene kan fylket bli delt, med de konsekvensene det medfører. Både nord og sør for oss er alle taburetter fordelt, og da står vi helt uten forhandlingskort på hånden. Dette vil være det verst tenkelige scenariet. Møre og Romsdal klarer seg godt på egne ben. Selvstyre fremfor å bli fjernstyrt, må være vår klare ambisjon!
For husk dette: Det er ikke Ålesund-, Molde- og Kristiansundsregionen som er konkurrenter i kampen om kompetent arbeidskraft, unge barnefamilier, nyutdannede kloke hoder, gründere og risikovillig kapital. Konkurrentene våre er Bergen, Trondheim og Oslo. For å sette det på spissen: Hvem vil komme tilbake til et fylke full av kranglefanter som nekter å gi seg selv om toget er gått, og som gjør sitt ytterste for å sabotere vedtak som de frykter vil svekke sitt eget fogderi?
Vi har jammen mye å være stolte av, både av naturgitte ressurser, folkene som bor her, næringslivet, kunnskapen og kompetansen som finnes! Møre og Romsdal er Norges nest største eksportfylke, vi har enorme naturressurser både i havet og på land og dette vil danne grunnlaget for en sterk region i fremtiden. Nå må vi legge fortiden bak oss og sette alle gode krefter inn på å samle oss om å videreutvikle denne fantastiske regionen til å bli den beste verdiskapingsregionen i Norge.

Publisert: 06.08.2018 08:02

Sist oppdatert: 11.02.2021 08:41