Elisabeth Holvik Sparebank 1 Foto Ogne
KRIGSØKONOMI: Verden glir sakte inn i en krigsøkonomi, som preger både rente- og aksjemarkedet, mener sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank1 Gruppen. Foto: Ogne Øyehaug
Synspunkt

Trolig ikke rentekutt i år - kronen for svak

Sjeføkonom i Sparebank 1 Gruppen om hvorfor hun mener sentralbanken vil beholde høy rente.

22.04.2024

Verden står overfor den mest krevende endring siden andre verdenskrig, med økende geopolitisk spenninger og mer krig og terror. Konflikten i Midtøsten eskalerer, Ukraina står i fare for å tape, og frykt for krig mellom Kina og Taiwan har ført til at bedrifter flytter produksjon fra Taiwan til USA.

Stadig flere land ruster kraftig opp og flagger hjem produksjon, noe som bidrar til økt vekst og til å holde prisveksten høy.

Verden glir sakte inn i en krigsøkonomi, noe som preger både rente og aksjemarkedet. Veksten i amerikansk økonomi er nå dobbelt av andre G7-land, og drives av sterk investeringsvilje, opprustning og hjemflagging.

Produktivitetsvekst og innovasjon er sterk i USA, noe som driver opp aksjekursen på amerikanske teknologiaksjer.

USA vedtok i helgen hjelpepakke til Ukraina, Israel og Taiwan på USD 95 mrd og flere europeiske land må følge etter. Det vil gi økt aktivitet, investering og behov for arbeidskraft.

Prisveksten vil av denne grunn holde seg høy globalt fremover og det er ikke sikkert det er behov for å kutte renten i USA i år.

Norges Bank har rentemøte 3. mai og vi tror de da må signaliserte at det ikke er sikkert det blir rentekutt i år. Det som bidrar til at renten må holdes «higher for longer» er:

• Prisveksten i Norge er fortsatt godt over målet.

• Kronekursen svekker seg.

• Lønnsoppgjøret ble høyere enn det Norges Bank hadde i sine prognoser.

• Produktivitetsveksten i norsk økonomi er nær null.

• Økt politisk risiko svekker investeringsviljen; både økt eierskatt, grunnrenteskatt og exit skatt reduserer investeringsviljen.

• Utlendinger reduserer investeringer i Norge og nettoselger norske aksjer.

• Norsk sparekapital går i økende grad ut av landet.

• Boligprisene stiger pga lav boligbygging, samtidig som høy innvandring øker etterspørselen, og økte eierkostnader øker utleieprisene.

• Oljefondets verdi øker kraftig, delvis som følge av svakere kronekurs, og vil gir økt pengebruk over statsbudsjettet neste år.

Av sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen (innlegget er opphavlig publisert i Sparebank1 Gruppens månedsrapport 22. april)

Publisert: 22.04.2024 09:32

Sist oppdatert: 22.04.2024 09:59

Mer om