Der er pengar til nye idear
PÅ RETUR?: Kan Opec greie det motstandarane av oljeutvinning ikkje greidde, å få redusert produksjonen av skiferolje i USA? Hittil har Opec greidd å presse oljeprisen under 40 dollar fatet. Det råkar oljebransjen i Noreg hardt, men har ikkje fått kapitalmarknaden til å tørke inn. Biletet er frå ein demonstrasjon mot skiferoljeutvinning, i New York i 2012.
Analyser

Der er pengar til nye idear

Oljeprisen stuper til finanskrisenivå, men investorane har ikkje forsvunne. Det er pengar der ute.

13.12.2015
Før påske neste år vonar dagleg leiar Samuel Muren i West Oil Tools i Ålesund å ha hanka inn 100-200 millionar kroner i kapital til selskapet. Storparten skal vere eigenkapital, og Muren fryktar ikkje kapitaltørke.

Kapitalutvidinga skal skje for å finansiere vekst for selskapet, som lagar delbare og flyttbare tårn til bruk for stenging av gamle oljebrønnar, i følge selskapet ein billegare konkurrent enn bruk av oppjekkbare riggar til den same jobben.
Det er nettopp slikt investorar ser etter i oljesektoren no. Kan det bidra til å kutte kostnadar eller til at det er råd å få ekstra olje ut av brønnane, så er det bra.
Investorane er blitt meir selektive, men kapitalen er ikkje borte, i følgje Herbjørn Skjervold i ProVenture Management i Trondheim. Det siste investeringsfondet som ProVenture har etablert, Pro Venture Seed II - eigd 50/50 av Innovasjon Noreg og private investorar - er nettopp innretta mot nyetableringar innan olje og gass, og har i utgangspunktet 522,5 millionar kroner å investere.
Prisen på nordsjøolje gjekk fredag under 38 dollar fatet. Den har ikkje vore like låg sidan finanskrisa i 2008, og er meir enn halvert sidan oljeprisfallet starta sommaren 2014.
Hadde tilgangen på kapital frå investorar som vil inn i etablerte eller nye bedrifter krympa i same takt ville det vore grunn for alvorleg bekymring.
Men slik er det ikkje innan olje og gass, i følgje Skjervold. Slik er det ikkje på generell basis heller, seier kommunikasjonsansvarleg Rune Sævik i Investinor, eit statseigd investeringsfond som investerer i eit breitt spekter av næringar.
Både heil- og halvoffentlege fond er på banen, i tillegg til heilt private fond og enkeltinvestorar som bidreg med både pengar og kompetanse.
Det andre selskapet på Nordvestlandet som denne veka varsla at det er på pengejakt, videokonferanseselskapet Videonor i Måløy, er eit godt eksempel på det siste. Får Videonor tak i pengane har selskapet og Måløymiljøet bevist at det går an å bygge opp eit selskap med ein global marknad. Interesser rundt liknande selskap no om dagen tilseier ikkje akkurat kapitaltørke.

Selskapet har vekse fram frå gründer Jørn Mikalsen frå Tandbergmiljøet, og investorane Gunnar Carlson og Skibenes-brødrene, som bidreg med både pengar og kompetanse for å gi Måløy-samfunnet og Vågsøy fleire bein å stå på.
Det siste initiativet er. Investerings- og kompetanseoppbyggings-verksemda deira har pågått i årevis.

Emisjonsstatistikken frå Oslo Børs er heller ikkje direkte nedslåande. Hittil i år har selskap som er notert på Oslo Børs henta inn 23 milliardar kroner i ny eigenkapital. Det er omlag på nivå med 2014, og nesten det dobbelte av finanskriseåret 2008.
Det som derimot ikkje er positivt er mangelen på meldingar frå offshorereiarane om at dei har fått refinansiering på plass for obligasjonsgjelda dei sit med. Der er det ei heilt anna stemning enn den Videonor og West Oil Tools opplever, men på kort sikt omfattar det ein større del av økonomien på Nordvestlandet.

Rett nok har dei fleste ikkje forfall på låna før i 2017 og 2018, men det vil vere dristig å satse alt på at marknaden vil ta seg opp att til då.
Lukkast West Oil Tools og Videonor med å hente inn pengar er det eit positivt signal i ei tid der negative meldingar frå oljesektoren dominerer. Det er og eit varsel om at investorane ikkje er blitt skremde frå å tru på nye idear og at det er pengar å tene i framtida og.

Publisert: 13.12.2015 06:00

Sist oppdatert: 10.02.2021 21:59